24 พ.ย. 2022

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดผลงานการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ตามโครงการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ “วันสถาปนาครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายธันย์ธนัช บุญเกิด รางวัลชนะเลิศ

นายภาคภูมิ เปรมศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายธนทัต พิลาชัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2