มรส.มอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “งดรับ งดใช้” ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร. วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ดำเนินการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 แก่บุคลากร ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งดรับ งดให้ ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร ผ่านสื่อออนไลน์  NO GIFT POLICY

DateTitleAuthor
2024/02/22มรส.ขอชื่นชม!!! อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น2024-02-22 15:54:31
2024/02/21หอสมุด มรส. เปิดพื้นที่ให้อ่าน ‘หนังสือมนุษย์’ สัมผัสเรื่องราวจากเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น2024-02-21 15:42:44
2024/02/19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2024-02-19 15:13:22
2024/02/19มรส. เปิดโลกกิจกรรมสู่วิทยาลัยนานาชาติเกาะสมุย มุ่งเน้นกระบวนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทุกรูปแบบ2024-02-19 15:09:21
2024/02/19ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับรางวัลโล่เกียรติคุณ หิรัญนครา เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในงานประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ประจำปี 25672024-02-19 14:55:15
2024/02/17ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฟ้นหา TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 สร้างเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับประเทศ2024-02-17 21:56:33
2024/02/17มรส.เดินหน้าบูรณาการหลักสูตรสู่การสร้างวิศวกรสังคม พัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น2024-02-17 20:38:08
2024/02/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ การประเมินองค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบ จากผู้ว่าราชการจังหวัด2024-02-16 14:17:22
2024/02/16มรส.รับเกียรติบัตร วิทยาลัยที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการ2024-02-16 14:05:40
2024/02/16คึกคัก!!! นักเรียนชั้นม.6 ตบเท้าสอบเข้า มรส. กว่า 1600 คน2024-02-16 13:19:54
2024/02/15นักศึกษาทั่วประเทศนำความรู้เศรษฐศาสตร์ ตอบปัญหา-นำเสนอบทความ สร้างความเข้าใจเศรษฐกิจ2024-02-15 18:24:08
2024/02/1514 กุมภาพันธ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “ราชภัฏ”2024-02-15 13:47:44
2024/02/12กสทช. หนุน มรส. ชูหนังตะลุง ชวนคนใต้รู้หวันทันสื่อ2024-02-12 15:09:02
2024/02/12University Project : SRU Soft Power 20242024-02-12 08:52:05
2024/02/12ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมจัดการขยะมูลฝอย นำเครื่องเก็บขยะ Dust Drum พัฒนาชุมชน2024-02-12 08:49:37
2024/02/12อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องยกย่อง” ประจำเดือน มกราคม 25672024-02-12 08:47:16
2024/02/06มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เซ็นทรัลและโรบินสัน สุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม​”University Project : SRU Soft Power” (SRU Open House 2024)2024-02-06 09:19:17
2024/01/24ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ยกระดับ-ปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ สู่ความโปร่งใสในยุคดิจิทัล สู่การประเมิน ITA 25672024-01-24 14:39:12
2024/01/24ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมMOU มหาวิทยาลัยจาก สาธารณรัฐประชนจีน หวังสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรทางวิชาการ2024-01-24 14:35:08
2024/01/18มรส. จับมือ กสทช. ชวนชุมชน คิดทันสื่อ2024-01-18 10:05:46
2024/01/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือกับ INET นำระบบ Digital Transcript อำนวยความสะดวกนักศึกษา หวังลดขั้นตอน ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษารูปแบบดิจิทัล2024-01-16 09:14:03
2024/01/15มรส. ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พร้อมนำนักศึกษาเป็นพิธีกร หารายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์ งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 25672024-01-15 08:43:06
2024/01/11ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานปี 25672024-01-11 08:48:00
2024/01/10อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องยกย่อง” ประจำเดือน ธันวาคม 25662024-01-10 08:54:00
2024/01/10อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องยกย่อง” ประจำเดือน ธันวาคม 25662024-01-10 08:53:00
2023/12/18ผลงาน Fix Fast SCI คณะวิทย์ มรส. คว้ารางวัลชนะเลิศ SRU Best Practice 2023 ปรับ ยก สร้าง M.I.C Model สู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2023-12-18 17:52:56
2023/12/16สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ชู “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่มรดกโลก”2023-12-16 11:11:32
2023/12/13ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือ กอช. สร้างทักษะทางการเงิน ตอบโจทย์ใช้ชีวิตในอนาคต2023-12-13 10:57:15
2023/12/07เด็กดีต้องยกย่องประจำเดือน พฤศจิกายน 2566อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องยกย่อง” ประจำเดือน พฤศจิกายน 25662023-12-07 15:02:01
2023/12/07“ศิษย์น้อมรำลึกพระคุณครู” นักศึกษา มรส. กว่า 3,000 คน แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์2023-12-07 10:35:54
2023/12/04มรส. จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 25662023-12-04 15:39:36
2023/12/04มรส.”ปล่อยนกสู่ฟ้า คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2023-12-04 15:32:46
2023/12/04นศ.ใหม่ มรส. กว่า 3 พันคน ร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 25662023-12-04 15:15:12
2023/12/04เปิดแล้ว!!! ศูนย์สุขภาพชุมชน มรส. พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ คลินิกพยาบาลชุมชน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การแพทย์-พยาบาลฉุกเฉิน บริการวิชาการสุขภาพ สร้างประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง2023-12-04 15:10:18
2023/12/03ผู้บริหาร มรภ.สุราษฎร์ธานี ชูเกียรติอดีตผู้นำ มรภ. เป็นขุมความรู้ สร้างพลังปัญญาแผ่นดิน น้อมรับประสบการณ์พัฒนาการศึกษา2023-12-03 17:09:56
2023/11/30มรส. ชื่นชม-ชูคุณค่า “สปิริต” นักกีฬากรีทายุวชนผู้พิการ เปิดโอกาสยกระดับความสามารถ “สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้” เสริมทักษะกีฬา-กาย-ใจ มุ่งคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม2023-11-30 14:41:33
2023/11/28อาจารย์ที่ปรึกษา มรส. พร้อมดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ ตั้งรับให้คำปรึกษา-ป้องกันภาวะซึมเศร้า ถ่ายทอดความรักความอบอุ่นอย่างเข้าใจ2023-11-28 12:54:45
2023/11/28ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี สร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE หวังสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน2023-11-28 11:06:29
2023/11/25ทีมไข่เค็มฯมรส. แฟรชม็อบแนะน้องอาชีวะสุราษฎร์ฯใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน2023-11-25 20:44:10
2023/11/25สอบและประเมิน สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25672023-11-25 11:57:54
2023/11/24มรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 สร้างวิหารและมณฑป วัดภูธรอุทิศสิทธาราม2023-11-24 11:19:54
2023/11/20มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรธุรกิจอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท2023-11-20 11:39:32
2023/11/20ร่วมใจรักษ์โลก ไร้เสียง ไร้ควัน มรส. จับมือ GCOO Thailand จัด “Happy University Day” แสดงพลังใส่ใจความปลอดภัยบนท้องถนน2023-11-20 10:40:38
2023/11/08มรส. พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล ดึงศักยภาพบุคลากรร่วมขับเคลื่อนองค์กร กระตุ้นความคิด ร่วม Happy Work life Balance2023-11-08 14:47:09
2023/11/01รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ หนุน “นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง”2023-11-01 11:19:01
2023/10/31มรส. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 “ระดับดีมาก”2023-10-31 13:34:33
2023/10/30มรส. รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน…หวังมุ่งพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาสู่สังคม2023-10-30 10:58:24
2023/10/30มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ2023-10-30 10:55:16
2023/10/19อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือน ตุลาคม 25662023-10-19 10:35:59
2023/10/19มรส. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพบุคลากร ลงนามความร่วมมือดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ2023-10-19 10:34:08
2023/10/19มรส.เดินหน้าต่อ โครงการธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบ หวังส่งเสริม สนับสนุน แตะต่อยอด มหาวิทยาลัยขยะเป็นศูนย์2023-10-19 10:32:00
2023/10/19มรส. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2567 พร้อมมอบนโยบาย I-SRU การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน2023-10-19 10:29:29
2023/10/19มรส.ร่วมแถลงข่าว “ศึกดวลแข้งฟุตบอลดารา มหากุศล” นำโดยทีม หนุมาน All Star กับ VIP สุราษฎร์ธานี2023-10-19 10:24:36
2023/10/19นศ.ชมรมกู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินเจ หวังปรับสมดุลร่างกาย-จิตใจสู่สภาวะเป็นกลาง “อิ่มท้อง อิ่มใจ ได้บุญ”2023-10-19 10:23:11
2023/10/12คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มรส. กว่า 3 พันคน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 92023-10-12 10:23:31
2023/10/10มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย2023-10-10 08:45:27
2023/10/10มรส. ส่งเสริมค้นหา นักศึกษาต้นแบบ2023-10-10 08:43:46
2023/10/10นักศึกษา เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา รับมอบทุนการศึกษาจาก สมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี2023-10-10 08:42:31
2023/10/10ระเบิดความมันส์กับคู่หยุดโลก รวมแข้งดาว VIP มรส. ดวลเดือด แข้ง SINGHA ALL STAR2023-10-10 08:41:08
2023/10/02✨🥚🏆นักศึกษา #ทีมไข่เค็มอคาเดมี มรส. คว้า 2 รางวัลจากการประกวด Viral Clip พลังงานเพื่อการอนุรักษ์ 🔋🪫2023-10-02 21:17:34
2023/09/26นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563–25642023-09-26 13:18:30
2023/09/22บัณฑิต มรส. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร กว่า 4 พันคน2023-09-22 12:36:54
2023/09/20คณะพยาบาล มรส. ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรต้นแบบผลิตพยาบาลส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในโรงพยาบาล พร้อมสนับสนุนให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สร้างสุขภาวะเด็กไทยด้วยนมแม่ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดแก่ทารก2023-09-20 14:18:47
2023/09/20บัณฑิต มรส. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก กว่า 3 พันคน2023-09-20 14:16:49
2023/09/12ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยกระดับบุคลากรผ่านห้องเรียนวิศวกรสังคม พัฒนา “Soft skills” พร้อมขับเคลื่อนบูรณาการข้ามศาสตร์ ตอบโจทย์เป็นมหาวิทยาลัยวิศวกรสังคมอย่างแท้จริง2023-09-12 13:15:01
2023/09/03“อาจารย์พยาบาล มรส.” สุดเจ๋ง !!! เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้ทันท่วงที2023-09-03 16:10:22
2023/09/01มรส. เจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 เปิดเวทีระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอนโยบายและแผนพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย พร้อมจับมือจังหวัดดัน Soft Power เมืองคนดี2023-09-01 09:31:14
2023/09/01มรส.ผนึกกำลัง มวล.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการสำรวจและจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน (แนวทางสนับสนุนงาน อพ.สธ.)2023-09-01 09:21:15
2023/09/01ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดงานมหกรรมวิชาการ 50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 62023-09-01 09:19:12
2023/09/01มรส. ร่วมงานเปิดตัวหนังสือ สุราษฎร์ธานี สิริพัสตรา2023-09-01 09:11:19
2023/08/24ปิดฉากอย่างสมเกียรติ “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 18 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี2023-08-24 19:36:19
2023/08/24ครุศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง2023-08-24 19:31:43
2023/08/18มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”2023-08-18 10:53:58
2023/08/16มรส.เดินหน้าประชุมครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย ตั้งแผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2567 มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับบุคคลทุกเพศทุกวัย2023-08-16 15:36:26
2023/08/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดัน SRU Influencer ร่วมสร้างตัวตนขับเคลื่อนภาพลักษณ์หวังการรู้จักสู่โลกออนไลน์2023-08-16 15:20:28
2023/08/16มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๖ “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG”2023-08-16 13:34:22
2023/08/09มรส.ร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน : วิศวกรสังคม และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”2023-08-09 09:09:25
2023/08/03มรส.รับป้ายสัญลักษณ์เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ปี66 พร้อมผลักดัน Startup รุ่นใหม่ สู่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของ มรส.2023-08-03 15:59:57
2023/07/27นศ.มรส.รวมตัว ทำความดีด้วยหัวใจ ในโครงการเยาวชนจิตอาสา เพื่อถวายในหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 71 พรรษา2023-07-27 11:17:13
2023/07/27มรส.จัด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นพลังของแผ่นดินในการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท2023-07-27 11:13:07
2023/07/27ยิ่งใหญ่.. มรส.จัดงาน“ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 18 เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่102023-07-27 11:10:10
2023/07/27มรส.จัดอบรมการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมแก่ผู้บริหาร หวังพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่2023-07-27 11:04:45
2023/07/24สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานดนตรีไทยการอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 “ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏสุราษฎร์ธานี”2023-07-24 20:45:12
2023/07/20มรส.จัดพิธีประดับบั้งเลื่อนชั้นปี แก่นักศึกษาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา 25662023-07-20 21:09:15
2023/07/20อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือน มิถุนายน 25662023-07-20 21:06:14
2023/07/15ราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาตรฐานระดับเพชรปีที่ 2 ร่วมงานมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันครั้งที่ 212023-07-15 14:04:49
2023/07/15คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ผสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชน อบรมและมอบเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) สนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกาะห่างไกล2023-07-15 14:00:29
2023/06/21มรส. รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE สุราษฎร์ธานี2023-06-21 09:08:42
2023/06/15มรภ.สุราษฎร์ธานี ต้อนรับ มรภ.สงขลา ศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชูแนวคิด 3C สู่การบริหาร2023-06-15 15:33:14
2023/06/15องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 มรภ.สุราษฎร์ธานี บริหารจัดการงานครอบคลุมทุกมิติเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ยกระดับการศึกษา พัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม2023-06-15 08:46:00
2023/06/13มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย2023-06-13 08:52:05
2023/06/13ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยแพร่ความรู้ ผลักดันความสามารถ นำวัฒนธรรมผสานอัตลักษณ์ไทย สร้าง Soft Power เป็นผู้ประกอบการสู่การค้าระหว่างประเทศ ภายใต้ชื่อ From Gen Z to be CEO2023-06-13 08:49:26
2023/06/13มรส.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2566 หอประชุมวชิราลงกรณเนืองแน่น นศ.ใหม่ตบเท้าเข้าร่วม กว่า 4,300 คน2023-06-13 08:46:05
2023/06/13มรส.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเครือข่ายสํานักวิทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ หวังสร้างความร่วมมือพัฒนาการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร2023-06-13 08:44:00
2023/06/07มรส.เร่งยกระดับนักศึกษาใหม่ พัฒนา “Soft skills” ต่อยอดสร้างวิศวกรสังคมสู่ ชุมชนท้องถิ่น ผ่านห้องเรียนวิศวกรสังคม2023-06-07 08:43:32
2023/06/07มรส.เดินหน้า เร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการระยะที่22023-06-07 08:38:10
2023/05/26มรส.จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ระดับมหาวิทยาลัย)2023-05-26 13:53:25
2023/05/26ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ฉลอง 50 ปี จัดแถลงข่าว 50 ปีที่คิดถึง คืนสู่เหย้า ชาวฟ้า-แดง หวังผสานเครือข่ายศิษย์เก่า2023-05-26 13:47:07
2023/05/22มรส. จับมือ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี พัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมบูรณาการการเรียนการสอนเข้าสู่โลกการทำงานจริง2023-05-22 11:24:46
2023/05/22มรส.ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ครั้งที่ 5 “ยาลอเกมส์”2023-05-22 11:20:25
2023/05/22พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมท้องถิ่นเกาะสมุย ณ วัดสำเร็จ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี2023-05-22 11:14:35
2023/05/22พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเปิดนิทรรศการ “ผ้ายกพัตราภรณ์ล้ำค่า ภูษาสองแผ่นดิน” และประทานรางวัลแก่ผู้มีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 25662023-05-22 11:06:19
2023/05/22สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. มอบธงสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยแก่ มรภ.สุรินทร์ เจ้าภาพการจัดงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 25672023-05-22 11:03:08
2023/05/22สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. เจ้าภาพประชุมวิชาการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 เชื่อมต่อโยงใยพลังสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมของไทยสู่สากล2023-05-22 11:00:11
2023/05/09มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรทำบุญ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย2023-05-09 10:04:28
2023/05/09มรส.ร่วมพลังประชาธิปไตย รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Big Day)2023-05-09 10:01:36
2023/04/28มรส.จัดการประชุม CIO Digital University Forum ครั้งที่ 19 พร้อมนำเทคโนโลยีพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัย2023-04-28 10:33:39
2023/04/25มรส.พัฒนาแผนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ สู่การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน2023-04-25 10:55:11
2023/04/25มรส.ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี25662023-04-25 10:23:16
2023/04/24มรส.มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรที่ผ่านการอบรมห้องเรียนวิศวกรสังคม รุ่นที่1 พัฒนา “Soft skills” ต่อยอดสร้างวิศวกรสังคมสู่ ชุมชนท้องถิ่น2023-04-24 13:55:08
2023/04/24ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เร่งยกระดับบุคลากรผ่านห้องเรียนวิศวกรสังคม รุ่นที่2 พัฒนา “Soft skills” ต่อยอดสร้างวิศวกรสังคมสู่ ชุมชนท้องถิ่น2023-04-24 13:49:57
2023/04/22มรส.บริการวิชาการศิษย์เก่า เพิ่มทักษะการใช้เงินวัยทำงาน หวังสร้างอิสรภาพทางการเงินสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง2023-04-22 11:23:27
2023/04/19นศ.การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. ชู “งานวัฒน์ (วัด) 5f Cultural Fair”2023-04-19 17:54:35
2023/04/19มรส. – ร.ร. เทศบาล 3 เสริมทักษะ Soft Skills วิศวกรสังคมสู่เยาวชน หวังรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุข2023-04-19 11:24:25
2023/04/18มรส.ต้อนรับว่าที่นักศึกษาใหม่ ประจำปี 25662023-04-18 10:07:59
2023/04/18มรส.จัดสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร2023-04-18 09:39:46
2023/04/18มรส.ร่วมสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธร และจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล2023-04-18 09:31:05
2023/04/04มรส. พี่เลี้ยงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)2023-04-04 16:34:40
2023/04/03มรส. ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University กระตุ้นความตระหนักรู้สร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เสริมสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร2023-04-03 12:16:35
2023/04/03มรส. ปัจฉิมนิเทศ นศ. พัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม2023-04-03 11:50:31
2023/04/03รองแม่ทัพภาค 4 ชู ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เป็นต้นแบบมหาวิทยาลัยสร้างเยาวชนจิตอาสา ที่เเรกในภาคใต้2023-04-03 10:44:48
2023/03/29มรส. ประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 2/2566 ตั้งเป้ายกระดับจังหวัดเป็น MICE CITY2023-03-29 15:33:40
2023/03/27นักศึกษากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล การฟื้นคืนชีพ และการระงับอัคคีภัยขั้นพื้นฐาน2023-03-27 17:45:58
2023/03/27“หน่วย SEAL วิศวกรสังคม หลักสูตร Train The Trainer “2023-03-27 14:11:02
2023/03/23ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ วิริยะประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลง หวังสร้างสวัสดิการที่ดีให้บุคลากร2023-03-23 15:22:01
2023/03/22มรส.เปิดบ้าน ต้อนรับคณะผู้นำศึกษาจาก มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา2023-03-22 12:13:53
2023/03/22อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662023-03-22 12:10:48
2023/03/22เด็กเชฟ คว้ารางวัลชนะเลิศ Youngster Chef ครั้งที่ 42023-03-22 10:22:46
2023/03/22ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ ม.ราชภัฏนครราชสีมา วิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย และวิสาหกิจชุมชนวังขนาย พัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพื่อการแพทย์2023-03-22 10:19:02
2023/03/20มรส.รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะดิจิทัลขั้นสูงเฉพาะทาง2023-03-20 10:20:00
2023/03/16งานประกันคุณภาพการศึกษา มรส. จัด คลินิก ITA ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการทำงาน เพื่อรับการประเมินในระบบ ITAS ตามระบบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.2023-03-16 16:07:34
2023/03/16มรส. จัดการสิ่งแวดล้อม Green Office กระตุ้นความตระหนักรู้สร้างความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เสริมสิ่งแวดล้อมให้เป็นมิตร2023-03-16 11:50:37
2023/03/16มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “SOONA Art Thesis Exhibition 2023″เปิดเวทีโชว์จินตนาการนักศึกษา2023-03-16 11:45:46
2023/03/13มรส.แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662023-03-13 12:11:43
2023/03/11สุดเจ๋ง..อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้นำเสนอผลงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับพระราชทานรางวัล เพชรปีที่ 3 และชมรม TO BE NUMBER ONE ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับพระราชทานรางวัล เพชรปีที่ 22023-03-11 11:16:11
2023/03/10ยิ่งใหญ่ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมนำเสนอประกวดผลการดำเนินงาน หวังนำจังหวัดสู่เป้าหมายระดับยอดเพชร2023-03-10 13:05:45
2023/03/08ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังพัฒนาศักยภาพงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ2023-03-08 09:04:07
2023/03/02มรส.ต้อนรับคณะกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดูแลศิษย์เก่าในพระราชานุเคราะห์2023-03-02 13:10:45
2023/03/02มรส.ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวัน“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”2023-03-02 12:40:50
2023/03/02มรส.สืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกสำนึก รู้ รัก สามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ2023-03-02 12:37:01
2023/03/01มรส.ประชุมใหญ่ เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 82023-03-01 16:29:23
2023/02/24คณะนิติศาสตร์ มรส. จับมือ งานประกันคุณภาพการศึกษา มรส. จัดโครงการ”การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน”2023-02-24 13:54:32
2023/02/21ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ติดอาวุธบุคลากรเป็นที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ผ่านห้องเรียนวิศวกรสังคม พัฒนา “Soft skills” ต่อยอดสู่ นักศึกษา2023-02-21 11:08:28
2023/02/20มรส.ร่วมวันสถาปนากรมทหารราบที่ 25 ครบรอบปีที่ 412023-02-20 12:32:24
2023/02/20ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยกระดับบุคลากรผ่านห้องเรียนวิศวกรสังคม พัฒนา “Soft skills” ต่อยอดสู่ ชุมชนท้องถิ่น2023-02-20 09:54:59
2023/02/19“มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้า”สร้างเยาวชนจิตอาสาอย่างเป็นทางการ รุ่น 1 กว่า 1,500 คน เพื่อน้อมนำความห่วงใยในพสกนิกร สู่ภาคปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตอกย้ำความภักดี ด้วยทีมวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 นำโดย พลตรีอนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพภาค 4 พลตำรวจตรีศรัญญู ชำนาญราช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2023-02-19 14:43:14
2023/02/19มรส.จัดพิธีไหว้ครู ศูนย์การศึกษาอำเภอเกาะสมุย ศิษย์ร่วมระลึกพระคุณครู เน้นรู้จักความกตัญญูกตเวที ด้วยการเป็นคนดีต่อสังคม2023-02-19 10:16:45
2023/02/18มรส. จัดงาน“ฟ้า-แดง เกมส์” ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ. เกาะสมุย หนุนกีฬาเป็นสื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต2023-02-18 15:14:01
2023/02/16นิติศาสตร์จัดไหว้ครูกฎหมาย นำศาสตราจารย์(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ หวังผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม2023-02-16 14:30:01
2023/02/16มรส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันวิภาวดีรังสิตรำลึก2023-02-16 09:08:21
2023/02/16นศ. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (BRU English SpeechCompetition) ระดับชาติ2023-02-16 09:06:10
2023/02/15งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน OPEN HOUSE เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้2023-02-15 15:17:45
2023/02/15มรส.แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำเดือน มกราคม 25662023-02-15 14:10:08
2023/02/15มรส.ผนึกกำลัง เทศบาลตำบลขุนทะเล สฎ. ยกระดับการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี2023-02-15 12:11:06
2023/02/15มรส.มอบโล่เชิดชูเกียรติ ระดับสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น2023-02-15 11:31:09
2023/02/15นักศึกษา มรภ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ2023-02-15 07:01:43
2023/02/14มรส.จัดกิจกรรมเยี่ยมชมผลงานศิลปะจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ “วิถีคนบ้านล่าง”2023-02-14 19:17:27
2023/02/14มรส.มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติบุคลากร ในวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 18:58:02
2023/02/14มรส.เปิดศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ อย่างยิ่งใหญ่ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 17:50:55
2023/02/14มรส.มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 17:49:06
2023/02/14มรส.จับมือ 50 สถานประกอบการในเครือข่ายสหกิจศึกษา ร่วมพัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน2023-02-14 17:47:26
2023/02/14นักศึกษา มรส. ร้องเพลงประสานเสียง เพลง “ต้นไม้ของพ่อ” ในวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 17:45:55
2023/02/14มรส.ประกวดคลิปวีดีโอ ต้นไม้ของพ่อ วันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 17:44:32
2023/02/14นักศึกษา มรส. คว้ารางวัล “เพชรราชภัฏ” (ครุศาสตร์) ระดับประเทศ2023-02-14 17:42:21
2023/02/14ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อัญเชิญตราพระราชลัญจกร น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “ราชภัฏ” จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม2023-02-14 17:41:12
2023/02/14มรส.ตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป ในวันคล้ายวันสถาปนาราชภัฏ “50 ปี จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม”2023-02-14 17:38:38
2023/02/12Start Up ศิษย์เก่า จ.ระนอง ผนึกเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายขับเคลื่อนศิษย์เก่า มรส.2023-02-12 21:05:44
2023/02/11ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี บูรณาการศาสตร์ เปิดเกาะ ตกหมึก สร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่พะลวย ชู Model : SMART Success Model at Phaluai2023-02-11 21:36:35
2023/02/11ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมมือ 7 คณะ รวมพลัง พร้อมพัฒนาแกนนำ ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด2023-02-11 17:13:05
2023/02/11ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมมือ 7 คณะ รวมพลัง พร้อมพัฒนาแกนนำ ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด2023-02-11 15:08:42
2023/02/08สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มรส. จัดสัมมนา หวังขับเคลื่อนแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีในองค์กร เพื่อ Reskill และ Upskill องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ดึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม2023-02-08 14:47:54
2023/02/08SCC มรส. เร่งขับเคลื่อนอบรมให้ความรู้ สร้าง สุขภาพจิต สุขภาพใจ เครียดได้ คลายเป็น สร้างวัคซีนหัวใจ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 4 พันคน2023-02-08 14:29:12
2023/02/07นักศึกษา มรส. คว้ารางวัล “เพชรราชภัฏ” (ครุศาสตร์) ระดับประเทศ2023-02-07 13:54:25
2023/02/07งานสื่อสารองค์กร พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในร่วมเป็นเครือข่ายนักสื่อสารมวลชน มรส. หวังครอบคลุมการสื่อสารทุกมิติ2023-02-07 10:54:33
2023/02/06ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ สมาคมวิศวกรรมชีวภาพอาเซียน พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศกรรมชีวภาพ2023-02-06 10:55:35
2023/01/31มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้แนวทางการประเมิน ITA แก่บุคลากร2023-01-31 15:37:24
2023/01/31ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.-โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เสริมทักษะเน้นการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริงแก่นักเรียนก่อนจบระดับมัธยมศึกษา2023-01-31 15:33:14
2023/01/28มรส.ปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนศิษย์เก่า ระดมความคิดพัฒนา พื้นที่ตามความต้องการท้องถิ่น2023-01-28 15:33:40
2023/01/28บรรยากาศการสอบ รอบ 4 SRU ENTRANCE2023-01-28 11:18:36
2023/01/27สวพ.คบว. มรส. จัดสัมมนาครั้งใหญ่สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2023-01-27 15:19:07
2023/01/27มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผลักดัน 7 คณะ ร่วมสร้างพลังและพัฒนาแกนนำ หวังยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย to be NUMBER ONE2023-01-27 13:51:20
2023/01/25มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 25652023-01-25 17:50:10
2023/01/25อธิการบดี มรส. มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นประจำเดือน ธันวาคม 25652023-01-25 15:46:45
2023/01/23ทัพนักกีฬา มรส. 112 ชีวิต เคลื่อนทัพสู้ศึกกีฬาปัญญาชน2023-01-23 05:29:49
2023/01/20มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE หวังสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน2023-01-20 18:24:17
2023/01/19มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้อักษรเบรลล์หวังสร้างความชำนาญในการใช้อักษรเบรลล์ให้นักศึกษาที่บกพร่องทางการมองเห็น2023-01-19 14:07:18
2023/01/19อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือน ธันวาคม 25652023-01-19 10:57:38
2023/01/17มรส.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2023-01-17 12:25:52
2023/01/11SCC มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพใจ เครียดได้ คลายเป็น ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นที่22023-01-11 15:08:31
2023/01/11สวพ.มรส.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ พัฒนาผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม2023-01-11 15:05:43
2023/01/10มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ประจำเดือนมกราคม 25662023-01-10 08:43:49
2023/01/09มรส. ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์2023-01-09 09:20:18
2023/01/07ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปฐมนิเทศ นศ. ใหม่ ภาค กศ.บท. ประจำปี 2565 เน้นฐานคิดที่ดี-ถูกต้อง สู่การพัฒนาทักษะเพื่อก้าวต่อไปในอนาคต2023-01-07 11:36:32
2023/01/07ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พัฒนา Soft Skills ห้องเรียนวิศวกรสังคม พร้อมปั้นนักศึกษาเป็นบัณฑิตสู้งานอย่างมีคุณภาพ2023-01-07 10:56:08
2023/01/05มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ( มรส. ) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2565 ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ เพื่อให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที2023-01-05 12:42:59
2023/01/04คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว2023-01-04 19:22:00
2023/01/04SCC มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผุดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพจิต สุขภาพใจ เครียดได้ คลายเป็น ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2023-01-04 12:50:00
2022/12/29นักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ตั้งจุดแสตนบาย 7 วัน ส่งความห่วงใยต้อนรับปีใหม่ 2566 บูรณาการศาสตร์ใช้ชีวิตวีถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ2022-12-29 21:38:00
2022/12/28มรส.มอบนโยบายในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น “งดรับ งดใช้” ของขวัญในเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส2022-12-28 22:41:33
2022/12/28นักศึกษา มรส. จัดมหกรรมประกวดสุดยอดอาหาร street food 2022 ข้าวซอยไก่คว้าสุดยอดอาหารจานหลัก2022-12-28 22:23:04
2022/12/28ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ประกาศศักดาอย่างยิ่งใหญ่ ตอบรับเป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 462022-12-28 22:15:53
2022/12/27สำนักศิลปะฯ มรส.จับมือ กลุ่มดนตรีไทยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” อย่างยิ่งใหญ่2022-12-27 21:25:04
2022/12/26มรส.ผนึกกำลังกลุ่มดนตรีไทยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน”2022-12-26 19:19:23
2022/12/26คณะครุศาสตร์ มรส.ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 พร้อมเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว2022-12-26 09:56:24
2022/12/25มรส.เป็นสถานที่สอบจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู2022-12-25 22:23:33
2022/12/25สำนักศิลปะฯ มรส.ร่วมงาน “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ ๔๕ พร้อมเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งที่ ๔๖2022-12-25 22:07:10
2022/12/24มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัด Soft Skills ห้องเรียนวิศวกรสังคม หวังนักศึกษานำทักษะสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเอง2022-12-24 22:29:00
2022/12/20อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร2022-12-20 12:03:51
2022/12/20ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี หนุนสร้างเยาวชนเก่งและดีในรั้วอาชีวะและอุดมศึกษา2022-12-20 11:57:22
2022/12/19มรส.ร่วมลงนามกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ บันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนาสุราษฎร์ธานีเมืองอัจฉริยะ (Smart City)2022-12-19 13:55:08
2022/12/19มรส.จับมือ อว. จัด กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน2022-12-19 13:28:31
2022/12/16นักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกล่าวคำถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากพระอาการประชวร2022-12-16 09:17:47
2022/12/13มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ประจำเดือนธันวาคม 25652022-12-13 10:06:11
2022/12/09นศ.ธุรกิจอาหาร มรส. คว้ารางวัลรองชนะเลิศในงาน The 3rd American Potatoes Culinary School Training Competition2022-12-09 19:39:13
2022/12/09พยาบาลศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครเกาะสมุย …. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ2022-12-09 16:33:55
2022/12/09รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ให้สัมภาษณ์สดในรายการแหลงข่าวชาวใต้ NBT2022-12-09 16:28:38
2022/12/05ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กว่า 8 พันคน ร่วมน้อมรำลึก ร.9 ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2022-12-05 20:05:38
2022/12/05นศ.ดนตรี มรส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแสดงเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ2022-12-05 19:49:17
2022/12/03ทีมลมกรด มรส. ผงาดคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กรีฑาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นานาชาติ ครั้งที่ 64 ได้อย่างยิ่งใหญ่ สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้าฯ2022-12-03 16:14:23
2022/11/30มรส.หนุนนโยบาย อว. สานต่อโครงการยกระดับเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2022-11-30 16:15:56
2022/11/29พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชรมหาวัชรราชริดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 7,217 คน2022-11-29 08:50:16
2022/11/25บัณฑิต มรส. ซ้อมใหญ่รับพระราชทานปริญญาบัตร กว่า 8000 คน2022-11-25 12:42:15
2022/11/23บัณฑิต มรส. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่สอง กว่า 8000 คน2022-11-23 15:37:13
2022/11/22บัณฑิต มรส. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันแรก กว่า 7 พันคน2022-11-22 10:51:08
2022/11/21มรส. พบสื่อมวลชน สร้างเครือข่ายร่วมกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น2022-11-21 16:53:24
2022/11/18มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยแห่งความจงรักภักดีเหนือเกล้า นักศึกษาจิตอาสารวมตัวทำความดีด้วยหัวใจ2022-11-18 12:39:43
2022/11/17project manager U2T นำทีมลงพื้นที่ อ.สมุย สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ BCG2022-11-17 16:04:05
2022/11/16รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือนตุลาคม 25652022-11-16 14:33:28
2022/11/16มรส.-วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ฯ-หอการค้าฯ บูรณาการการศึกษาหวังต่อยอดเชิงพาณิชย์ สร้างเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา2022-11-16 12:28:15
2022/11/15มรส.ประชุมฝ่ายฝึกซ้อม(ฝึกซ้อมและกำกับดูแลแถวบัณฑิต) เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 25652022-11-15 16:21:35
2022/11/15รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. เข้ารับการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-11-15 14:03:01
2022/11/14มรส.ร่วมประชุม APEC Energy Forum 2022 : APEC คลังสมองพลังงานอัจฉริยะ2022-11-14 10:48:01
2022/11/14มรส.ร่วมถวายพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง2022-11-14 09:14:25
2022/11/11นศ.มรส.กว่า 800 คน ร่วมฝึกซ้อมแม่ไก่ต้นแบบ เตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 25652022-11-11 10:42:21
2022/11/08มรส. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมบัณฑิต ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร2022-11-08 15:05:50
2022/11/08มรส.แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำเดือนตุลาคม 25652022-11-08 12:00:39
2022/11/08มรส.จับมือ ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Reinventing University for SDGs2022-11-08 11:33:22
2022/11/07มรส.จัดสอบสัมภาษณ์รอบโควตา หนุน”เครือข่ายราชภัฎ” สร้างบัณฑิตรับใช้ชุมชนท้องถิ่น2022-11-07 11:35:37
2022/11/04มรส.ร่วมพิธีมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”2022-11-04 14:37:17
2022/11/04มรส.ประชุมการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย พร้อมเป็นศูนย์ประสานงานภาคใต้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนประชาธิปไตย2022-11-04 13:15:14
2022/11/04มรส.อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ พัฒนาผลงานและเอกสารเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม2022-11-04 10:42:12
2022/11/04มรส.ต้อนรับ มรภ.ภูเก็ต เพื่อเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings2022-11-04 10:33:25
2022/11/03มรส.แสดงความยินดี นศ.สาขาดนตรี ผงาดคว้ารางวัลในการแข่งขันวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand 20222022-11-03 14:58:56
2022/11/03มรส.ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ และจัดทําแผนการปฏิบัติในการถวายความปลอดภัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้2022-11-03 14:26:51
2022/11/03มรส.พร้อมเป็นเจ้าภาพพิธีรับปริญญาบัตรราชภัฏภาคใต้ ประจำปี 2560 ย้ำให้บัณฑิตปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ2022-11-03 13:17:03
2022/11/02สสอ.พร้อมพลิกโฉมเครือข่ายสื่อมวลชน มรส. เน้นสื่อสารเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ2022-11-02 14:24:42
2022/11/01สื่อสารองค์กร มรส. เชิงรุกยกระดับตำรวจมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในนักสื่อสารร่วมสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ2022-11-01 13:19:46
2022/10/31มรส. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับเครือข่าย SUN Thailand ที่จังหวัดเชียงใหม่2022-10-31 10:56:04
2022/10/31มรส.คว้ารางวัลประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand 20222022-10-31 08:59:15
2022/10/28บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย2022-10-28 15:02:48
2022/10/27มรส.ร่วมพิธีทอดผ้าป่า วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง2022-10-27 16:07:07
2022/10/26มรส.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)2022-10-26 13:59:48
2022/10/25มรส.จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก.พ.อ. พบคณะ2022-10-25 14:55:17
2022/10/25มรส. นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการวิจัยและพัฒนาหวังส่งออกสินค้าสู่ตลาดนานาชาติขมิ้นและถ่านอัดแท่งจากกะลามะพร้าวตอบโจทย์ความต้องการ2022-10-25 14:47:01
2022/10/23มรส.ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ ร.5 เนื่องในวันปิยมหาราช2022-10-23 09:34:56
2022/10/21มรส.ติดอาวุธทางปัญญาพัฒนา ‘เด็กใต้ รอบรู้ ทันสื่อ’2022-10-21 11:43:12
2022/10/20มรส. มอบรางวัลผู้โชคดีกิจกรรมขยะรีไซเคิลลุ้นโชค กับ Trash Lucky2022-10-20 13:42:39
2022/10/20มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน (SDGs)2022-10-20 10:47:12
2022/10/18มรส. ประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเขตภาคใต้ ประจำปี 25652022-10-18 10:00:01
2022/10/18มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ประจำเดือนตุลาคม 25652022-10-18 08:44:22
2022/10/17มรส.จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในคลังหน่วยกิต2022-10-17 19:17:54
2022/10/15มรส. สืบสานประเพณีออกพรรษา จัดทอดกฐินสามัคคีปี 652022-10-15 11:57:49
2022/10/13มรส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2022-10-13 09:59:32
2022/10/12ชาว มรส. กว่า5 พันคน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม2022-10-12 11:05:36
2022/10/12ชาว มรส.ร่วมใจตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ร.92022-10-12 08:02:07
2022/10/11มรส.ร่วมพิธีสมโภชเรือพนมพระ จ.สุราษฎร์ธานี2022-10-11 21:55:36
2022/10/11มรส. จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่2022-10-11 10:22:43
2022/10/11มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ2022-10-11 08:48:11
2022/10/10นศ.มรส.กว่า 500 คน รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคูระบายน้ำและถนนหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2022-10-10 16:47:28
2022/10/10อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือนกันยายน 25652022-10-10 16:31:55
2022/10/10อว.ส่วนหน้า สฎ. ขานรับ”กลไกเครือข่าย”กำหนดแผนขับเคลื่อนงานด้าน ววน. ระดับภูมิภาค พ.ศ. 2567 – 2570″2022-10-10 15:45:15
2022/10/10มรส.มอบรางวัล The Best of SRU2022-10-10 15:39:42
2022/10/10มรส. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2566พร้อมมอบนโยบาย I-SRU การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน2022-10-10 15:11:55
2022/10/10มรส. จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้2022-10-10 11:28:36
2022/10/10มรส.ยกระดับศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ พร้อมผลักดันเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ2022-10-10 11:15:23
2022/10/07ผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ ผู้ตามที่มีคุณภาพพร้อมมีส่วนร่วม ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ “เพราะเรา คือ สื่อมวลชน มรส.”2022-10-07 17:22:43
2022/10/07มรส.ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต.ต.ศรัญญู ชำนาญราช ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี2022-10-07 16:40:40
2022/10/05พยาบาลศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี ผลิตบุคลากรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 32022-10-05 12:13:17
2022/10/04มรส.ผุด “SRU โมเดล” บูรณาการการทำงานจากงานวิชาการ เพื่อตอบสนองชุมชนท้องถิ่น ด้วยศาสตร์พระราชา2022-10-04 15:30:15
2022/10/03ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมพลัง สภาการสาธารณสุขชุมชน ร่วมสร้างองค์ความรู้สู่สาธารณสุข2022-10-03 16:18:45
2022/09/29มรส.จับมือ เครือข่ายการศึกษาพิเศษ ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ภาคใต้2022-09-29 13:14:30
2022/09/29มรส. แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ”2022-09-29 13:01:21
2022/09/28มรส.ผนึกกำลัง ส.เกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ พร้อมผลักดันการปลูกยางพาราแบบเกษตรยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร2022-09-28 15:20:33
2022/09/28มรส.จัดโครงการ U2T For BCG Market Fair จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผลักดันสินค้าและบริการออกสู่ตลาดผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตำบลอย่างยั่งยืน2022-09-28 14:47:12
2022/09/28ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือ ม.ราชภัฏ 38 แห่ง พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะและตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบาย อว.2022-09-28 10:52:23
2022/09/28มรส. จัดงาน ” SRU Engagement : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับการรับใช้สังคม”2022-09-28 10:08:46
2022/09/28มรส. จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย นักศึกษา บุคลากร ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียง2022-09-28 08:56:11
2022/09/26มรส.จัดอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอัคคีภัย หวังสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันภัย2022-09-26 12:08:08
2022/09/26มรส. ร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนขุนทะเล ปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา2022-09-26 11:57:19
2022/09/24มรส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565( 24 กันยายน พ.ศ.2565)2022-09-24 09:52:45
2022/09/23“TO BE NUMBER ONE มรส.”ร่วมรับเสด็จองค์ประธานโครงการเปิดศูนย์ใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา2022-09-23 13:00:14
2022/09/22สื่อสารองค์กร มรส. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล เน้น Key Message สื่อความหมายสู่เป้าหมายเดียวกัน2022-09-22 16:55:23
2022/09/21มรส. ผนึกกำลัง รพ.สวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต ขับเคลื่อนดูแลสุขภาพใจนักศึกษา2022-09-21 17:05:51
2022/09/19มรส.ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน2022-09-19 20:01:16
2022/09/15ชมรมรักสิ่งแวดล้อม มรส. คว้าโล่เชิดชูเกียรติ ระดับเงิน ในงานGreen Youth ระดับประเทศ ประจำปี 25642022-09-15 16:31:53
2022/09/15มรส.ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิก (Single – use Plastic) สร้างความตื่นตัว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในมหาวิทยาลัย2022-09-15 16:30:33
2022/09/15อธิการบดี มรส. มอบประกาศยกย่อง นักศึกษาที่มีผลงานระดับประเทศ “กิจกรรมเด็กดี ต้องอวด” ประจำเดือนกรกฎาคม 25652022-09-15 15:26:16
2022/09/14มรส.จับมือ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ผลักดันการใช้พลังงานทดแทน2022-09-14 16:21:46
2022/09/13มรส.มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับดีมาก 4.68 คะแนน2022-09-13 15:31:16
2022/09/13มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ประจำเดือนกันยายน 25652022-09-13 09:05:09
2022/09/09สำนักศิลปะฯมรส.จัดนิทรรศการ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม”2022-09-09 11:32:38
2022/09/09มรส.-สถานศึกษาเครือข่ายนำร่อง ยกศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามฐานสมรรถนะ2022-09-09 11:10:06
2022/09/06มรส.ประชุมเตรียมความพร้อม MOU ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี2022-09-06 16:17:50
2022/09/06หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มรส. ผลักดันพร้อมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับเครือข่ายจากต่างประเทศ2022-09-06 12:12:49
2022/09/06มรส.ตั้งธนาคารขยะสร้าง Zero Waste เพื่อชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2022-09-06 11:07:30
2022/09/06ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ U2T for BCG จากผู้บริหาร กระทรวง อว.2022-09-06 11:04:51
2022/09/04ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. – โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรักจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เสริมพัฒนาการด้านการฝึกสังเกต2022-09-04 11:32:00
2022/09/03พยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.ทักษิณ รพ.กรุงเทพสุราษฎร์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และมูลนิธิถันยรักษ์ คัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า2022-09-03 11:56:14
2022/09/02มรส.ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดและจัดทำคำเสนอขอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2022-09-02 16:39:46
2022/08/30มรส.จัดกีฬาราชพฤกษ์เกมส์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ2022-08-30 16:44:00
2022/08/25มรส.จัดอบรม การออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA2022-08-25 16:31:35
2022/08/22อธิการบดีฯ มอบเกียรติบัตรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี2022-08-22 15:28:27
2022/08/22ธุรกิจอาหาร มรส. ชวน ชิม แชร์ โชว์ International Street Food Market2022-08-22 15:22:23
2022/08/18ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับรางวัลการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 25652022-08-18 17:44:44
2022/08/16นศ.มรส.รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่2022-08-16 16:15:19
2022/08/16มรภ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ อธิการบดี มรภ.เทพสตรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาสร้างวิศวกรสังคมสู่ท้องถิ่น2022-08-16 16:10:26
2022/08/11มรส.ทำบุญหอพัก สร้างความเป็นสิริมงคล ความรัก ความสามัคคี แก่นักศึกษา2022-08-11 16:15:25
2022/08/11สวพ. มรส. ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 82022-08-11 16:09:01
2022/08/09มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย2022-08-09 17:14:55
2022/08/09นส.นูร์ดคัยรีญา มีบุญลาภ นศ.ปีที่2 เอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสโลแกนกองคลัง2022-08-09 17:08:45
2022/08/09สื่อสารองค์กร มรส. อบรมการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพิ่มศักยภาพพร้อมผนึกหน้าที่ผู้ผลิตสื่อเป็นนักสื่อสารร่วมสร้าง key Message สู่เป้าหมายเดียวกัน2022-08-09 16:24:03
2022/08/08มูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี แสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 25652022-08-08 10:01:29
2022/08/05มรส.ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายตั้งธนาคารขยะสร้าง Zero Waste เพื่อชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2022-08-05 15:26:16
2022/08/04ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. – โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เสริมความรู้สตาฟฟ์สัตว์ทะเลแก่นักเรียน หวังค้นพบความถนัดของตนเองต่อยอดการศึกษาในอนาคต2022-08-04 15:33:13
2022/08/03มรส. รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)2022-08-03 16:45:37
2022/08/03ผู้บริหาร มรส. พัฒนาสมรรถนะขั้นสูงสู่การขับเคลื่อนอุดมศึกษายุคใหม่ ตั้งเป้าองค์กรเป็นที่พึ่งแก่ชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้อดีตท้าทายอนาคต2022-08-03 16:40:53
2022/08/03มรส.ได้รับผลประเมิน ITA ประจำปี 2565 ได้คะแนน 94.76 อยู่ในระดับ A2022-08-03 16:36:52
2022/08/03คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๕2022-08-03 16:32:10
2022/08/03สื่อสารองค์กร มรส. อบรมพิธีกรดำเนินรายการอย่างมืออาชีพ หวังสร้างบุคลากรเป็นนักสื่อสารทุกมิติพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกัน2022-08-03 16:29:33
2022/07/31TO BE NUMBER ONE ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รับพระราชทานรางวัล รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชรปีที่12022-07-31 21:48:49
2022/07/29นศ.ใหม่ มรส. กว่า 6 พันคน ร่วมพิธีอัญเชิญและรับมอบเข็มตราพระราชลัญจกรถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น “คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.102022-07-29 18:27:57
2022/07/29มรส.ร่วมภูมิใจ รก.อธิการบดี รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 25652022-07-29 18:09:56
2022/07/29มรส.ร่วมภูมิใจ รก.อธิการบดี รับรางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 25652022-07-29 18:08:28
2022/07/26สำนักงานอธิการบดี มรส. เข้ารับการประเมิน 5ส Plus2022-07-26 21:15:47
2022/07/25มรส. ยกระดับมหาวิทยาลัย พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสำหรับอนาคต (SRU Succession Planning) รุ่นที่ 12022-07-25 19:03:58
2022/07/25ประดับบั้ง นศ. ธุรกิจการบิน มรส. สร้างสัมพันธ์น้องพี่ ภาคภูมิใจคุณค่าของตนตระหนักถึงความเพียร2022-07-25 18:50:57
2022/07/22มรภ.สุราษฎร์ธานี ร่วมส่งเสริมการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนด้านพืชสมุนไพร กัญชา กัญชง เพื่อสุขภาพ2022-07-22 18:43:00
2022/07/20นศ. มรภ.สุราษฎร์ฯ คว้า 5 รางวัล การกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to CEO2022-07-20 18:58:00
2022/07/18คณะพยาบาลฯ มรส. จับมือสถานพยาบาลในจังหวัด เตรียมเปิดบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ2022-07-18 19:13:00
2022/07/13ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE สู่มาตรฐานต้นแบบระดับเพชรปีที่ 12022-07-13 19:21:00
2022/07/09บัณฑิตวิทยาลัย มรส. MOU การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (พลัส) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2022-07-09 19:53:12
2022/07/08ศูนย์จิตอาสา มรส. ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการสร้างการตระหนักรู้ในสถาบันหลักของชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ2022-07-08 16:21:37
2022/07/08ผู้บริหาร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว2022-07-08 16:15:29
2022/07/06สำนักศิลปะฯ มรส. ดันบุคลากรสู่การเป็นผู้นำทางศาสนพิธี เน้นฝึกทักษะ พัฒนาศักยภาพพิธีกรรมทางศาสนา2022-07-06 09:47:10
2022/07/05วจก. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดันมาตรฐานสินค้าท้องถิ่นสู่แพลตฟอร์ม Digital Marketing2022-07-05 14:54:15
2022/07/05มรส.ผนึก อว.-สธ.-สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เร่งขับเคลื่อน ม. ปลอดบุหรี่2022-07-05 11:13:25
2022/07/02ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันดับ 1 ภาคใต้ การบริหารศูนย์สอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นสมรรถนะคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดสอบ 10 วัน ยอดที่นั่งร่วม 8 พันคน2022-07-02 13:26:24
2022/07/02พยาบาลฯ มรส. รวมพลัง รพ.เครือข่าย จัดอาสาพยาบาลร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้า2022-07-02 13:14:45
2022/07/02ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. จัดค่าย C.Y. SMART เสริมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์2022-07-02 11:25:00
2022/07/01ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ ปศุสัตว์จ.สุราษฎร์ธานี สนองปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ2022-07-01 11:15:15
2022/06/30มรส. จับมือ สอวช. สร้างกิจกรรมการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ มรภ.เขตภาคใต้2022-06-30 08:48:07
2022/06/29มรส.ผนึกกำลัง จ๊อบบีเคเค ร่วมสานฝัน “เรียนจบต้องมีงานทำ”2022-06-29 14:05:41
2022/06/27มรส. ถ่ายทอดเทคนิคจัดการเว็บไซต์ พร้อมการเขียน-ถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ หวังร่วมผลิตสื่อสร้างการรับรู้ยกระดับงานแก่ ครู ตชด.2022-06-27 16:43:00
2022/06/25บัณฑิตวิทยาลัย มรส. ต้อนรับ นศ.ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 25652022-06-25 16:49:00
2022/06/24สำนักงานอธิการบดี มรส. เพิ่มขีดศักยภาพ ระดมสมองจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ U-smart2022-06-24 17:03:51
2022/06/24ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับนักศึกษาใหม่กว่า 3 พันคนมุ่งสร้างการเรียนรู้พร้อมแสวงหาให้เป็นสิ่งเดียวกัน ภายใต้ต้นทุนแห่งความดีงามที่ทุกคนต้องมี2022-06-24 16:56:13
2022/06/22มรส.จัดปฐมนิเทศ นศ.โควต้ากีฬา พร้อมผลักดันดาวรุ่งมุ่งสู่เหรียญทอง2022-06-22 11:02:23
2022/06/21ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนโครงการพิเศษ (SMTP) แก่นักเรียนโรงเรียนขนอมพิทยา จ. นครศรีธรรมราช2022-06-21 08:52:26
2022/06/20มรส. – ชุมชนขุนทะเล ร่วมปลูกผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว เดือนละ 200 ต้น ตลอดปี 2565 รวม 1,400 ต้น2022-06-20 16:57:30
2022/06/20มรส.-UNDP-BMC ดันธนาคารขยะเพื่อชุมชนต้นแบบสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ปลุกจิตสำนึกการจัดการขยะร่วมสร้าง Zero Waste2022-06-20 16:52:57
2022/06/17มรส.ลงพื้นที่บริการวิชาการ บ้านห้วยเสียด อ.ดอนสัก ส่งเสริม ป้องกัน รักษา พื้นฟูสุขภาพของเกษตรกรชุมชน2022-06-17 22:26:36
2022/06/17มรส.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย2022-06-17 22:00:43
2022/06/16มรส.ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการ U2T for BCG เริ่มทำงาน 1 ก.ค.นี้ ใน 7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ2022-06-16 14:48:03
2022/06/16ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ มรส. ลงพื้นที่เยี่ยมชม ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน ๔ ภาค) หอสมุดฯ และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส.2022-06-16 14:37:04
2022/06/16มรส. – สถานพยาบาลในจังหวัด สฎ. ระดมอาสาพยาบาลคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้า ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 25652022-06-16 13:16:35
2022/06/16To Be No.1 มรส. ส่งเสริมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มอบรางวัลนักศึกษาสร้างผลงานรณรงค์2022-06-16 13:01:57
2022/06/15สทน. จับมือ มรส. พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี ครั้งที่ 22022-06-15 16:52:55
2022/06/15มรส.ดันดาวรุ่งติดทีมชาติไทย มุ่งเหรียญทองซีเกมส์2022-06-15 11:59:29
2022/06/14มรส.ส่งมอบเครื่องขึ้นรูปกระถางต้นไม้จากใยมะพร้าวพร้อมชุดนิทรรศการมะพร้าวเกาะพะงัน ตอบโจทย์การใช้ประโยชน์จากพืชประจำถิ่น2022-06-14 16:35:24
2022/06/14“ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขันกับ มรส.2022-06-14 09:47:46
2022/06/13ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี อันดับ 1 ภาคใต้ การบริหารศูนย์สอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน้นสมรรถนะคอมพิวเตอร์ พร้อมจัดสอบ 10 วัน ยอดที่นั่งร่วม 8 พันคน2022-06-13 15:53:38
2022/06/13มรส. น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 82022-06-13 15:16:54
2022/06/10การจัดการธุรกิจค้าปลีกจัด Career Day ปัจฉิมนิเทศ ส่งว่าที่บัณฑิต รุ่น 4 บรรจุงาน CP ALL2022-06-10 15:22:00
2022/06/09ครุศาสตร์ มรส. ผนึกกำลัง ร.ร.สุราษฎร์ธานี สร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย และภาษาไทย2022-06-09 16:31:21
2022/06/09สำนักศิลปะฯ มรส. เสริมเสน่ห์ปลายจวัก จัดอบรมขนมไทยสูตรโบราณ2022-06-09 10:01:18
2022/06/09ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ส่งมอบกระถินเทพาร่วมสร้างศาสนวิหาร2022-06-09 09:54:58
2022/06/07ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำทีมสื่อมวลชน ลงพื้นที่เกาะพะลวย เยี่ยมชมผลงานตามโครงการพระราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น2022-06-07 15:43:12
2022/06/07ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จัดประชุมราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17 ชูแนวคิดวิจัยและนวัตกรรมฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังโควิด-192022-06-07 15:39:23
2022/06/03มรส.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.25652022-06-03 08:10:36
2022/06/02มรส.ต้อนรับ คณะจากสถานกงสุลอินโดนีเชียประจำจังหวัดสงขลา เพื่อหารือความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน2022-06-02 14:59:16
2022/06/02มรส.ร่วมแสดงความยินดี กับ 3 ลมกรดทีมชาติไทยคว้าเหรียญกลับประเทศไทยได้สำเร็จ จากการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเวียดนาม2022-06-02 14:54:22
2022/05/31ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อประกอบธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022-05-31 14:58:00
2022/05/30มรส.รับน้องใหม่ด้วยใจรัก เน้นสร้าง นศ. เป็น “วิศวกรสังคม”2022-05-30 14:14:19
2022/05/30อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565”2022-05-30 13:59:00
2022/05/30มรส.จับมือมูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ นศ.2022-05-30 12:47:33
2022/05/30มรส. น้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 72022-05-30 12:44:27
2022/05/30ทีมไข่เค็มอคาเดมี มรส. คว้าสองรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการ Thai PBS Young Content Creator2022-05-30 10:28:22
2022/05/27ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน มรส.คว้ารางวัลชมรมดีเด่น ระดับประเทศ2022-05-27 19:09:01
2022/05/27มรส.ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “วิทยาการสุขภาพและการกีฬา” ครั้งที่ 52022-05-27 15:06:18
2022/05/26มรส. จับมือ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดัน นศ. สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO2022-05-26 11:37:59
2022/05/26สำนักศิลปะฯ มรส.สร้าง นศ.เป็นผู้นำทางศาสนพิธี เน้นฝึกทักษะ พร้อมพัฒนาศักยภาพในพิธีกรรมทางศาสนา2022-05-26 10:05:10
2022/05/26มรส. จับมือ สสจ.สฎ. ผลิตนักโภชนาการ – บุคลากรทางสาธารณสุข เสริมพลังสร้างสุขภาวะที่ดีสู่ชุมชนเป็นสุข2022-05-26 10:01:20
2022/05/25ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดันสินค้าชุมชนสู่สินค้า OTOP ลงพื้นที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง2022-05-25 15:15:02
2022/05/24มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย2022-05-24 09:36:09
2022/05/23มรส.ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล2022-05-23 15:18:27
2022/05/18มรส.คึกคักรับน้องใหม่ด้วยใจรัก … รุ่นพี่ต้อนรับสู่รั้วฟ้าแดงอย่างอบอุ่นอธิการบดีเน้นหมั่นเรียนรู้บ่มเพาะตนพัฒนาสมรรถนะจะติดตัวตลอดชีวิต2022-05-18 17:01:56
2022/05/17มรส.จับมือมูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม รุ่นที่ 12022-05-17 19:11:19
2022/05/17มรส.มอบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาสร้างผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย2022-05-17 18:32:05
2022/05/17สื่อสารองค์กร มรส. ผนึกกำลังคณะกรรมการงานสื่อสารองค์กร ระดับมหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพการสื่อสารให้มีพลัง ถูกต้อง แม่นยำ ฉับไว2022-05-17 18:27:06
2022/05/11มรส.ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รก.อธิการบดี ได้รับประกาศเกียรติคุณ…ด้านเป็นผู้กระทำความดี มีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ในงานจิตอาสา2022-05-11 13:58:26
2022/05/11อธิการบดี มรส.ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 1 : ขจัดปัญหาความยากจน2022-05-11 12:46:58
2022/05/09อธิการบดี มรส. เข้ารับการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652022-05-09 18:20:54
2022/05/09มรส. -อบจ.สฎ. ชูยุทธศาสตร์จังหวัด หวังระดมความคิดยกระดับมาตรฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่เมืองอัจฉริยะ2022-05-09 17:34:18
2022/05/09มรส.รับมอบกรวยยางจราจร … ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางภายในประเทศ2022-05-09 16:11:53
2022/05/08มรส. ต้อนรับผู้เข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 25642022-05-08 14:58:00
2022/05/06คณะนิติฯ มรส. ต้อนรับ รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน” ครั้งที่ 72022-05-06 15:54:57
2022/05/06ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ-วิสาหกิจชุมชนเคดี ศรีวิชัย ดึงหลักสูตรต่อยอดกัญชาสมุนไพรผลักดันสู่ตลาดสุขภาพอย่างถูกกฎหมาย ตอบโจทย์การแพทย์ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน2022-05-06 14:01:41
2022/05/05นศ. ธุรกิจการบิน มรส. ติดปีกมืออาชีพพร้อมเข้าสู่องคาพยพศตลาดการบิน2022-05-05 16:24:14
2022/05/05Start App SRU360 ให้แอปนี้เป็นเรื่องง่ายสำหรับชาว มรส.2022-05-05 10:44:30
2022/05/05มรส.ร่วมลงนามการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ2022-05-05 10:05:56
2022/05/02ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน SDG2022-05-02 16:14:04
2022/04/28มรส. เพิ่มขีดความสามารถสายสนับสนุนเติมทักษะการเป็นผู้คุมสอบมืออาชีพ2022-04-28 12:27:03
2022/04/28มรส.ร่วมรายการ “แหลงข่าวชาวใต้” ประเด็นเรื่อง “ถอดบทเรียนโครงการ U2T ชุมชนท้องถิ่นได้อะไร” ทางทีวีดิจิตอล NBT South2022-04-28 12:01:02
2022/04/26ผช.รมต.อว. นำทีมถอดบทเรียน U2T เปิดเวทีถกประเด็นการดำเนินงานปี 64 ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลดำเนินงาน จ.สุราษฎร์ฯ2022-04-26 11:56:37
2022/04/25มรส. น้อมรำลึก”วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”2022-04-25 11:10:04
2022/04/23มรส. เชิดชูนักวิทยุสมัครเล่นเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม2022-04-23 17:38:55
2022/04/22อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น มรส. ประจำเดือนมีนาคม 25652022-04-22 17:08:44
2022/04/22ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยกัญชาต่อยอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ2022-04-22 10:00:23
2022/04/21มรส. พร้อมบริหารจัดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับผู้สอบ 5 หมื่นคน2022-04-21 16:27:45
2022/04/21นักศึกษาชีววิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศ “การศึกษาเชื้อราสาเหตุโรคใบจุดต้นกล้าปาล์มน้ำมันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี”2022-04-21 13:48:56
2022/04/21ประกันคุณภาพฯ มรส. อบรมหลักสูตร Retreat ยกระดับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน2022-04-21 13:35:45
2022/04/16แจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022-04-16 18:10:06
2022/04/13สื่อสารองค์กร มรส. เชิงรุกประชุมที่ปรึกษาจากภายนอกรับฟังแนวทางการพัฒนาองค์กร2022-04-13 09:57:48
2022/04/13ชมรมTO BE NUMBER ONE มรส. สร้างเครือข่ายระดับอาชีวศืกษา – อุดมศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัลระดับภาค ประจำปี 25652022-04-13 09:47:52
2022/04/13มรส. สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร … ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25652022-04-13 09:07:19
2022/04/13สถาบันวิจัยฯ มรส. ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ … “วันดีดี กับเทคโนโลยีนิวเคลียร์”2022-04-13 08:53:13
2022/04/08มรส.ผนึกกำลัง UNDP-คาร์กิลล์-ธนาคารออมสิน ผุดโมเดล “นวัตกรรมในการพัฒนาธนาคารขยะ” ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างรายได้เสริมความแข็งแกร่งให้ชุมชน2022-04-08 16:32:57
2022/04/07วจก.ราชภัฏสุราษฎร์ฯลงพื้นที่ให้ความรู้ พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้าสู่กระบวนการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. มผช. และฮาลาล2022-04-07 16:42:24
2022/04/05“โนรา” ไม่ได้อยู่แค่การร่ายรำแต่เป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ … นศ. การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดนิทรรศการ “สืบย่านสาวโยดถึงหัวโจทย์โนรา” ร่วมบูรณาการศาสตร์หวังเท่าทันยุคโลกาภิวัฒน์2022-04-05 14:21:20
2022/04/04มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์สอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของกรมคุมประพฤติ2022-04-04 14:59:13
2022/04/04มรส.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2022-04-04 14:55:28
2022/03/30มรภ.สุราษฎร์ธานี รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศ “Green Youth พัฒนาสิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยสีเขียวยกระดับสู่สากล” จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)2022-03-30 09:43:20
2022/03/25มรส.เปิดตัว พยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 11 พร้อมหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 2 สร้างนักศึกษาเป็น “วิศวกรสังคม” เพื่อพัฒนาประเทศ2022-03-25 12:14:11
2022/03/24สำนักศิลปะฯ มรส. ร่วมสืบสานมรดกสิ่งทอ เตรียมสร้างต้นแบบลายผ้าประจำจังหวัด “ราชวัตรโคม” หวังยกระดับวัฒนธรรมท้องถิ่น2022-03-24 09:23:48
2022/03/24สุดยอด!! ทัพนักกีฬา มรส. โชว์ผลงานสุดเจ๋ง2022-03-24 09:17:55
2022/03/24มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นศูนย์สอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปของ กรมคุมประพฤติ รองรับผู้เข้าสอบกว่า 1,500 คน2022-03-24 09:13:49
2022/03/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี – สพฉ. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินผลิตบุคลากร ร่วมบูรณาการศาสตร์หวังยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมสู่ความยั่งยืนทุกมิติ2022-03-16 15:08:29
2022/03/15ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ต้อนรับ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนางานวิชาการ ศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน2022-03-15 10:05:12
2022/03/15ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มรส .มอบทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2022-03-15 10:01:23
2022/03/02องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้านการผลิตครู การยกระดับการศึกษา การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม2022-03-02 09:54:00
2022/03/01มรภ.สฎ – มรภ.ภูเก็ต จับมือพัฒนานวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ดันอัตลักษณ์อันดามัน – อ่าวไทย ยกระดับ ECO SPA สู่สากล2022-03-01 15:25:54
2022/03/01ครุศาสตร์ มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “34 Ready together Seminar art thesis exhibition 61&62” เปิดเวทีนศ.สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ2022-03-01 15:21:20
2022/02/28ประธานสภาผู้แทนราษฎร ติดตามการปลูกต้นไม้เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี2022-02-28 15:31:44
2022/02/22มรส. รับมอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS Office หวังลดขั้นตอนต่อยอดการใช้งาน2022-02-22 13:29:18
2022/02/22มรส.แสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม SRU RESCUE รับรางวัลพระราชทานฯ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติจากผลงาน “วิศวกรสังคมจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัย”2022-02-22 09:49:10
2022/02/17มรส.ร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิภาวดีรำลึก ครบรอบปีที่ ๔๕2022-02-17 10:18:31
2022/02/17นักศึกษา มรภ.สุราษฎร์ธานี รับรางวัลพระราชทานฯ โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติจากผลงาน “วิศวกรสังคมจิตอาสากู้ชีพ-กู้ภัย”2022-02-17 10:12:35
2022/02/15สถาบันวิจัย มรส. พัฒนาอาหารพื้นถิ่น สู่มาตรฐานสากล เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี2022-02-15 10:04:00
2022/02/15มรส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคลากรดีเด่น…สร้างกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนาองค์กร2022-02-15 09:30:09
2022/02/15ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “ราชภัฏ”จัดงานวันคล้ายสถาปนา 48 ปี ที่ยิ่งใหญ่และก้าวต่อไปที่มั่นคง2022-02-15 09:24:17
2022/02/14นิติศาสตร์ มรส. จับมือเครือข่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎ2022-02-14 13:06:00
2022/02/11ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 22022-02-11 09:34:00
2022/02/11ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นปีที่ 22022-02-11 09:31:00
2022/02/10ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏทั่วประเทศ และ สกว. หนุนการวิจัยสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่นานาชาติ2022-02-10 09:40:01
2022/02/09งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมออกแบบกราฟฟิกผ่านมือถือโดยง่ายหวังสร้างการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้รับสารยุคดิจิทัล2022-02-09 09:47:00
2022/02/09สาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี – วิทยาลัยชุมชนพังงาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะที่สูงขึ้นหวังเป็นบุคลากรทางการแพทย์แก่สังคม2022-02-09 09:41:00
2022/02/03วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. MOU อว.เปิดหลักสูตร ‘Non degree’ พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (Smart Tourism)2022-02-03 12:53:10
2022/01/26ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี – ม.ราชภัฏภูเก็ต ผนึกหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ร่วมผลิตนักกฎหมายสู่สังคม2022-01-26 15:53:19
2022/01/26มรส. จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบาย I-SRU การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน2022-01-26 15:20:23
2022/01/24ผศ.ศุภัทรชญา วีระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาดีเด่น มรส. ประจำเดือนธันวาคม 25642022-01-24 14:56:33
2022/01/17ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม ธ.กรุงไทย เปิดตัว University Application SRU 360 เร่งอัตราความเร็วสู่โลกดิจิทัลเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษา2022-01-17 09:06:00
2022/01/14พยาบาลศาสตร์ มรส.มอบเกียรติบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่น 22022-01-14 15:00:16
2022/01/12มรส. เปิดพื้นบริการชุมชนท้องถิ่น … ประชาชนยิ้มรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 192022-01-12 15:15:00
2022/01/12ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เชิดชูเกียรติ นักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย จากงานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษตอบโต้ COVID-192022-01-12 15:05:00
2022/01/11ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือ บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ หวังเสริมสร้างศักยภาพงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์2022-01-11 18:54:19
2021/12/30นักศึกษาจิตอาสา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสียสละเฝ้าระวัง พร้อมส่งความห่วงใยขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนนหวังสัญจรอย่างมีความสุขต้อนรับปีใหม่ 25652021-12-30 16:27:10
2021/12/30มรส. สร้างความรู้พื้นฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแก่ทีมรักษาความสะอาดองค์กร … หวังช่วยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ2021-12-30 16:19:48
2021/12/30สำนักศิลปะฯ มรส. ลงพื้นที่นำอารยสถาปัตย์ สู่การจัดการพื้นที่ใช้สอยของชุมชนไชยาสร้างการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง2021-12-30 16:15:59
2021/12/30ผู้นำนักศึกษา มรส. เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 22021-12-30 16:12:51
2021/12/25มรส.ต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา2021-12-25 16:06:00
2021/12/25นิติศาสตร์ มรส. พัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยสื่อกลางขจัดความขัดแย้ง เสริมทักษะจิตวิทยาเพื่อการสื่อสาร2021-12-25 16:02:00
2021/12/25นศ. ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยืนหนึ่งรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศต้นแบบระดับทอง สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน2021-12-25 15:57:00
2021/12/24มรส. เปิดพื้นบริการชุมชนท้องถิ่น … ประชาชนยิ้มรับของขวัญบริการฉีดวัคซีนโควิด 192021-12-24 15:53:00
2021/12/21สาขาการจัดการภัยพิบัติ มรส. จับมือเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย เสริมสร้างบุคลากรรองรับความท้าทายจากภัยพิบัติ เร่งพัฒนาเทคโนโลยีพร้อมรับมือเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ2021-12-21 15:47:00
2021/12/20มรภ.สุราษฎร์ธานี เริ่ม Kick Off ต่อผู้ประกอบการเพิ่มศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน หวังสร้างกลไกธุรกิจผนวกความรู้สู่นวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน2021-12-20 15:42:00
2021/12/19ปิดฉากงาน “มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564”2021-12-19 10:33:59
2021/12/17ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่ พร้อมนำเสนอผลงานผ่านรูปแบบ Online2021-12-17 14:57:36
2021/12/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับจังหวัดระนอง เดินหน้าขับเคลื่อนเปิดตลาดคนไทยยิ้มได้ผลักดันพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน2021-12-16 15:15:42
2021/12/16มรส. ร่วมผลักดันดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์สู่นิทรรศการศิลปะ “ภายใต้ กุศโลบาย ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช : สู่อุบายวิธีการสร้างกระบวนการคิดที่เหนือจริงทางทัศนศิลป์ร่วมสมัย”2021-12-16 15:02:17
2021/12/15งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมถ่ายภาพอย่างไรให้ครบองค์ประกอบ หวังสื่อความหมายจากการสื่อสารผ่านภาพถ่าย2021-12-15 14:49:33
2021/12/13มรส.จับมือ UNDP ร่วมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมและสังคมในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน2021-12-13 14:50:44
2021/12/06นศ.ดนตรี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการแสดงเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมกันทั่วประเทศ2021-12-06 20:05:47
2021/12/06สำนักศิลปะฯมรส.แสดงนิทรรศการรักษ์ผ้าถิ่นสืบสานตำนานผ้าทอมือ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ถิ่นใต้ หวังดันวัฒนธรรมชาติสู่สินค้านานาชาติ2021-12-06 19:56:25
2021/12/06ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2021-12-06 19:47:22
2021/12/02ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-12-02 09:31:45
2021/12/02ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวจัดมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมภาคใต้สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ในยุควิถีใหม่2021-12-02 09:28:06
2021/11/17นิติศาสตร์ มรส. พร้อมผลิตนักศึกษาร่วมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหวังเป็นที่พึ่งความยุติธรรมสู่ชุมชน2021-11-17 18:26:49
2021/11/12TO BE NUMBER ONE มรส. ต้อนรับผู้ตรวจเยี่ยมและประเมินชมรม ระดับพื้นที่ ปี 2564 เพื่อเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ2021-11-12 11:35:10
2021/11/10มรภ.สุราษฎร์ธานี ต้อนรับ มรภ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน SRU Market Place ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการ U2T สู่โลกออนไลน์2021-11-10 16:03:57
2021/11/09ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าเกียรติยศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2564 ประเภทศรีตรังสะพรั่งบาน ด้านบริหารองค์กรภาครัฐหรือเอกชน2021-11-09 15:03:39
2021/11/09สป.อว. ตรวจเยี่ยม U2T มรส. เตรียมพร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิดด้วยยุทธศาสตร์ BCG2021-11-09 10:57:03
2021/11/08ปิด รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลับคืนสู่สังคม พร้อมเข้าสู่ระบบ HI และ CI2021-11-08 15:38:13
2021/11/08อาจารย์ขวัญทยา บุญเชิด อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาดีเด่น มรส. ประจำเดือนตุลาคม 25642021-11-08 15:25:32
2021/11/03มรส. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 642021-11-03 12:52:14
2021/11/01อธิการบดี มรส. ร่วมพิธีรับมอบชุด PPE พระราชทาน เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสนามเครือข่าย อว.2021-11-01 11:00:07
2021/11/01SRU Road Show Online 2022 สตาร์ทเครื่อง EP.1 แนะแนวการศึกษา New Normal … พร้อมผลิตนักศึกษาจาก Zero to Hero2021-11-01 10:07:05
2021/11/01มรส. ร่วมกับ มรภ. ทั่วประเทศ ลงนามความร่วมมือ บ.แฟลช เอ็กเพรส…สนับสนุนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากสถานปฏิบัติงานจริง2021-11-01 10:02:23
2021/10/29ทีมไข่เค็มฯ มรส. จับมือ SRU Shop ชวนเชฟชูเมนูช่วยชุมชน2021-10-29 13:03:12
2021/10/23ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 52021-10-23 18:28:56
2021/10/21“ไข่เค็มอคาเดมี ชวนคนรุ่นใหม่ สื่อสารไอเดียช่วยชุมชน” ใน Facebook Live “คิดดีช่วยชาวบ้าน by KaiKemAcademy x SRUshop”2021-10-21 13:05:28
2021/10/17ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 25642021-10-17 11:33:04
2021/10/13อาจารย์-นักศึกษา มรส. ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่ ร.9 ผ่าน นิทรรศการ Art Gallery คิดถึงพ่อพร้อมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.2021-10-13 19:54:53
2021/10/13ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.92021-10-13 11:43:27
2021/10/05ผวจ.สุราษฎร์ธานีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 จัดอบรมโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (ทางระบบออนไลน์)2021-10-05 11:23:40
2021/10/05กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรส. จัดงานคุณคือคนสำคัญ…สร้างแรงจูงใจร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย2021-10-05 11:18:32
2021/10/05มรส.ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เครื่อง Oxygen Concentrator จำนวน 3 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี2021-10-05 11:15:24
2021/10/05อธิการบดี มรส. ร่วมพิธีทางออนไลน์ส่งมอบหุ่นยนต์ปิ่นโต 2 แก่ รพ.สนาม…พร้อมส่งมอบทั่วประเทศเดือนตุลาคมนี้2021-10-05 11:11:06
2021/10/01ชาวราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย … เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย2021-10-01 11:03:00
2021/09/27มรส. มุ่งสร้างเยาวชน “เก่ง” + “ดี” … To Be Number 12021-09-27 15:32:58
2021/09/23มรส. แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … แม้หน้าที่ยุติลงแต่ความรักความผูกพันมิเสื่อมคลาย2021-09-23 09:00:31
2021/09/23มรส.ต้อนรับคณะทำงานจากสนง.สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินการวางแบบแปลนโรงเรือนผลิตอาหาร2021-09-23 08:56:44
2021/09/23มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้คะแนน 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก2021-09-23 08:52:28
2021/09/20ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″2021-09-20 13:44:36
2021/09/20มรส. รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน…หวังมุ่งพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาสู่สังคม2021-09-20 08:43:00
2021/09/14มรส.ผนึกกำลัง National Pingtung University ร่วมพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมทางด้าน IT และ AI2021-09-14 14:56:14
2021/09/13นักศึกษามรส.สุดเจ๋ง คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วิศวกรสังคม” จากที่ประชุมอธิการบดี พร้อมรับโล่รางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี2021-09-13 15:08:35
2021/09/13NBT สฎ. นำทีมรายการแหลงข่าวชาวใต้ลงพื้นที่สำนักงานอธิการบดี มรส.พร้อมชมนิทรรศการถาวรผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา2021-09-13 12:43:22
2021/09/10ม.ราชภัฎสุราษฎร์ฯ ร่วม จ.สฎ. เตรียมความพร้อมสืบสานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ปี 64 ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 หวังเยาวชนเกิดการเรียนรู้ หวงแหน วัฒนธรรมถิ่นใต้2021-09-10 14:46:56
2021/09/09มรส.ร่วม จ.สุราษฎร์ธานีรับมอบยาสมุนไพรเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน โควิด-192021-09-09 19:06:04
2021/09/09To Be Number 1 มรส. จับมือเครือข่ายวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเดินหน้า ขับเคลื่อนปลุกจิตสำนึกพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจหวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2021-09-09 15:33:52
2021/09/09วันที่ 9 เดือน 9 ก้าวมั่นด้วยความจงรักภักดี กองพัฒนานักศึกษาถือฤกษ์เปิดห้องนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร2021-09-09 15:25:51
2021/08/28มรส. ได้คะแนนประเมิน ITA ปี 2564 ที่ 94.73 คะแนน ผลการประเมินความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ A2021-08-28 14:18:25
2021/08/28‘มรส.’ จับมือ ‘ร้านเตือนใจ’ ค้าปลีกคู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานจริง (WIL) แก่นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตร งานวิจัย และบุคลากรร่วมกันทุกมิติ2021-08-28 13:44:25
2021/08/27นศ.มรส.คว้าทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับอุดมศึกษา2021-08-27 15:27:44
2021/08/27นศ. – วิศวกรสังคม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ปลาบปลื้มองคมนตรีมอบ “ถุงปันสุข”หลังรับทราบปัญหาความเดือดร้อน…หวังคลายทุกข์ให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้กังวล2021-08-27 09:57:36
2021/08/25มรส. Grand Opening ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนของพระราชา…ทุกคำสั่งซื้อคือรอยยิ้มของชุมชน2021-08-25 16:39:39
2021/08/25สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบที่นอนยางพารา จำนวน 70 ชุด เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-08-25 15:56:27
2021/08/25ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์จากองคมนตรีเพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นเดินหน้าในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-192021-08-25 12:15:52
2021/08/19มรส.ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานฯ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-192021-08-19 12:05:50
2021/08/18มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี ๖๔ พร้อมจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม2021-08-18 15:36:38
2021/08/16รก.อธิการบดี มรส. ต้อนรับ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด แก่รพ.สนามมรส.2021-08-16 16:11:08
2021/08/16ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดัน นศ. เป็นนักรบการค้าผ่านคุณสมบัติ “วิศวกรสังคม”กระทรวงพาณิชย์เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to Be CEO2021-08-16 13:34:09
2021/08/13กองพัฒนานักศึกษา มรส. เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าประจำอำเภอในจ.สุราษฎร์ธานี2021-08-13 18:34:25
2021/08/13มรส. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนและผังแม่บท โครงการพัฒนาแก้มลิงทุ่งปักขอตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-08-13 17:14:26
2021/08/10มรส. ร่วมผลักดันดุษฎีนิพนธ์ของอาจารย์สู่ผลงานปริศนาธรรมผ่านนิทรรศการ “นัยกายนคร” หวังยกระดับและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย2021-08-10 17:43:42
2021/08/10สำนักงานอธิการบดี มรส. ดัน 5 ส Plus E สู่การปฏิบัติจริง หวังการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีความสุข2021-08-10 10:27:02
2021/08/06ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี … นำองค์ความรู้บูรณาการสู่ชุมชนท้องถิ่นส่งมอบอุปกรณ์ 5 นวัตกรรม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ (อพ.สธ.)​หวังให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด​2021-08-06 17:58:53
2021/08/05มรส.สุดเจ๋ง คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วิศวกรสังคม” จากที่ประชุมอธิการบดี พร้อมรับโล่รางวัลจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี2021-08-05 19:12:32
2021/08/05มรส. ร่วมยกระดับท้องถิ่น…สร้างแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเลี้ยงชีพเพิ่มรายได้ครัวเรือน พื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง2021-08-05 18:41:29
2021/08/05มรส.- วช. ดันวิศวกรสังคมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม…นำองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น2021-08-05 18:29:27
2021/08/05To Be No.1 มรส. กระตุ้นเตือน น.ศ. ภัยร้ายในคราบบุหรี่ … จัดประกวดคลิปรณรงค์2021-08-05 17:14:35
2021/08/05มรส. แสดงความยินดี นศ.คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในวันรพี หัวข้อ“ทนายความยุคใหม่กับการใช้ดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม”2021-08-05 15:58:25
2021/08/05มรส. เติมความสุข ปลุกพลังความคิด หวังพิชิตงานสำเร็จ ยุค New Normal2021-08-05 12:25:44
2021/08/04อธิการบดี มรส. ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔2021-08-04 18:07:11
2021/08/02กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรส. จัดวันสำคัญของคนสำคัญ … สร้างแรงจูงใจร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย2021-08-02 12:58:54
2021/08/02กรอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการคืนและลดค่าธรรมเนียมการศึกษา2021-08-02 12:22:51
2021/07/31อธิการบดี มรส. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-07-31 21:35:30
2021/07/30มรส. ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบเสื้อจากกลุ่มบริษัทในเครือเพชรศรีวิชัย ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม สนับสนุนการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน2021-07-30 12:18:07
2021/07/29ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อยกระดับการสื่อสารให้ถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว2021-07-29 19:32:24
2021/07/27มรส.ร่วมบันทึกเทปรายการ “ล่องใต้วันนี้” ประเด็นเรื่อง มรส.เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทรายต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมทาน2021-07-27 16:44:27
2021/07/27“เปิด รพ. สนาม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี รอบ 2 รองรับผู้ป่วย Covid 19 อธิการบดีให้การต้อนรับ ผวจ. ตรวจเยี่ยม … เคียงข้างแม้ในภาวะวิกฤต”2021-07-27 15:14:56
2021/07/27มรส.ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 25642021-07-27 15:03:05
2021/07/23มรส.ขานรับนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ลดค่าเทอม 50% ของนักศึกษาป.ตรี – ป.โท (ภาคปกติและภาค กศ.บท.) ภาคเรียนที่ 1/25642021-07-23 23:10:25
2021/07/20ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมสร้างอุปกรณ์เสริมป้องกันตัวยุคโควิด 19 ระบาด แก่แกนนำสตรี พร้อมส่งมอบแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม2021-07-20 14:59:20
2021/07/16AIC ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ พัฒนาระบบ Smart Controller นำเทคโนโลยีผ่าน Smart Phone ควบคุมบอร์ดคำสั่งเทียบเคียงค่าจริงหวังลดต้นทุนต่อยอดผลิตฟาร์มอัจฉริยะ2021-07-16 15:40:47
2021/07/15มรส. – บ. บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ ลงนามความร่วมมือ นำองค์ความรู้ดันพืชกระท่อมพัฒนาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หวังสร้างประโยชน์สูงสุด2021-07-15 19:42:39
2021/07/13มรส.ห่วงใยบุคลากร แจกแผ่น #save SRU ฆ่าเชื้อ แบบแห้ง ซีทัช (Z-Touch) ยับยั้ง COVID – 192021-07-13 16:53:47
2021/07/13ม.ราชภัฏสุราษฎร์ เดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านห้วยทรายขานรับ … ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ยกระดับต้มโคล้งปลาเม็ง-แกงส้มกบพร้อมรับประทาน2021-07-13 16:10:28
2021/07/13อธิการบดี มรส. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ร.102021-07-13 15:50:03
2021/07/09มรส. แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ด้วยมาตรฐานการเฝ้าระวังเพื่อดูแลคุณ2021-07-09 18:11:17
2021/07/09มรส.การ์ดไม่ตก ยกระดับคุมเข้มโควิด ระดมพลพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร2021-07-09 15:10:00
2021/07/09ครุศาสตร์ มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มฝึกทักษะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สำหรับ รร.ตชด.ที่ 41 (พื้นที่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ผ่านกระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)2021-07-09 14:49:01
2021/07/09สำนักศิลปะฯ มรส. ชูประวัติศาสตร์-วัฒนธรรมวิธีการย้อมไหมโบราณ ยืน 1 ไม่เป็นรองใคร2021-07-09 12:00:00
2021/07/09ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค คณะนิติศาสตร์ มรส. พร้อมเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่2021-07-09 11:31:31
2021/07/09AIC จัดอบรม “การพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการขาย” สู่ยุค New Normal2021-07-09 10:25:07
2021/07/07อว. จัดโควตาวัคซีน AZ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แก่บุคลากร ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จำนวน 480 โดส รอบที่ 12021-07-07 16:19:21
2021/07/06การจัดการทางวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่เกาะพะงัน…นำแนวคิด “Back to the basic” ดึงวิถีการย่างมะพร้าวสู่การท่องเที่ยวพึ่งรายได้ด้วยตนเอง2021-07-06 19:38:26
2021/07/06ครุศาสตร์ มรส. ขานรับสร้างเสริมหลักสูตร 3 ภาษา สู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม หวังเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารของนักเรียน2021-07-06 19:20:51
2021/07/04มรส.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี2021-07-04 13:50:32
2021/07/02AIC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวไร่2021-07-02 12:56:00
2021/07/02อธิการบดี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ นำทีมบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความเสี่ยงสู่การปฎิบัติงานโดยเร็วที่สุด2021-07-02 12:47:36
2021/06/30วารสาร วจก. มรส. เลื่อนขั้น TCI 12021-06-30 21:43:21
2021/06/30มรส. พร้อมเป็นศูนย์สอบ ก.พ. ประจำปี 2564 ของภาคใต้ เตรียมต้อนรับผู้เข้าสอบกว่า 2 หมื่นคน ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-06-30 16:16:19
2021/06/29โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มรส. จัดทำระบบฐานข้อมูลแปลงสวนน้ำจันทน์กะพ้อ2021-06-29 19:20:52
2021/06/29สถาบันวิจัยฯ มรส. สร้างพลังนักวิจัยเพื่อรองรับสังคมสูงวัย2021-06-29 19:00:52
2021/06/29มรส. ต่อยอดแนวคิดบรรพบุรุษ ส่งเสริม ยกระดับ ภูมิปัญญาอาหารถิ่นใต้ แปรรูปวัตถุดิบเกษตร-ประมงสู่การสร้างอาชีพการขายระบบ Online delivery2021-06-29 18:53:04
2021/06/28ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ต.ท่าเคย ผลักดันวิถีชุมชน ชูภูมิปัญญาเคยขัดน้ำพร้อมพัฒนาประมงพื้นบ้านสู่มาตรฐานการขายโลกดิจิทัล2021-06-28 13:39:46
2021/06/28วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส.ต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด192021-06-28 12:42:42
2021/06/24มรส. ติดตามการปรับปรุงฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ หวังแก้ปัญหาภัยแล้งพร้อมเป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชน2021-06-24 16:26:45
2021/06/24สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน2021-06-24 14:35:00
2021/06/23มนุษยศาสตร์ฯ มรส. ผนึกกำลัง อบจ.สฎ. คิดหลักสูตร 3 ภาษาผลักดัน ร.ร. เครือข่าย เชื่อมโยงการใช้สื่อการเรียนการสอนทุกมิติ2021-06-23 16:28:41
2021/06/22มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลังของสนง.อธิการบดี2021-06-22 10:24:14
2021/06/21มรส. ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ ประจำปี 2564 เน้นความวิริยะ อุตสาหะ สร้างความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค2021-06-21 16:26:10
2021/06/21มรส.ร่วมประชุมออนไลน์ กับ อว. เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-192021-06-21 11:31:05
2021/06/21มรส.มอบเกียริติบัตรให้ นางอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ ในการพัฒนาระบบกำกับติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ2021-06-21 10:27:55
2021/06/21วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. ประชุมแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว การเปิดพื้นที่นำร่อง เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า การรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้ Samui Sealed Route Mode2021-06-21 10:03:00
2021/06/21คณะนิติศาสตร์ มรส. รับการตรวจประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน2021-06-21 09:58:24
2021/06/18สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จับมือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน2021-06-18 14:19:36
2021/06/16สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.ร่วมประชุม “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”2021-06-16 14:13:00
2021/06/16ครุศาสตร์ มรส.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่ม กิจกรรมพัฒนากระบวนทัศน์ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)2021-06-16 11:06:15
2021/06/15ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างวิศวกรสังคม2021-06-15 14:02:46
2021/06/14“มรส. ขอเชิญร่วมปันสุข แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย Covid-19”2021-06-14 15:55:03
2021/06/14มรส. มอบโต๊ะเก้าอี้เลคเชอร์ไม้ ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ หวังร่วมพัฒนาการศึกษาให้เกิดกำลังสำคัญในการสร้างคนสู่สังคมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น2021-06-14 15:24:27
2021/06/14สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส.แสดงความยินดีกับ นายประเสริฐ บุญประสพ ในการเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี2021-06-14 14:11:00
2021/06/13สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา “สร้างสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี” สู่งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 122021-06-13 14:06:25
2021/06/10สำนักงานอธิการบดี มรส. หน่วยงานกลางแห่งการบริการ รับการประเมินผลงาน2021-06-10 15:49:12
2021/06/09สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดประชุมเสวนาเรื่อง กัญชา กัญชง เพื่อการวิจัย2021-06-09 14:09:08
2021/06/09มรส.พร้อมเสิร์ฟ อาหารสมองออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ2021-06-09 13:55:46
2021/06/09ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ จับมือ ม.ราชภัฏยะลา ร่วมผลิตนักนิติศาสตร์ระดับมหาบัณฑิต หวังสร้างวิศวกรสังคมสู่สากล2021-06-09 13:46:24
2021/06/07มรส.พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การส่งเสริมอาชีพโดยชุมชนเป็นฐาน ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี “วิถีชุมชนคนท่าเคย” และ”กะปิท่าเคย ภูมิปัญญาเคยขัดน้ำ”2021-06-07 13:49:13
2021/06/07กองกลาง สนง.อธิการบดี มรส. จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง งานการเงินและความรับผิดทางละเมิด : กรณีศึกษา2021-06-07 13:36:24
2021/06/01กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรส. จัดวันสำคัญของคนสำคัญ … สร้างแรงจูงใจร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย2021-06-01 13:49:08
2021/05/28ผลงานงานนักศึกษา ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ ผ่านการคัดเลือกศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ2021-05-28 15:59:40
2021/05/28มรส.ร่วมประชุมหารือและวางแนวทางเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-192021-05-28 15:54:02
2021/05/27มูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี มอบถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 10 กล่อง รวม 10,000 คู่2021-05-27 16:02:18
2021/05/27รพ.สุราษฎร์ฯ นำทีม IC ระดม Big Cleaning Day รพ.สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีควบคุมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขั้นพิเศษ2021-05-27 13:04:42
2021/05/26มรส.เดินหน้าเติมกำลัง ส่งวิศวกรสังคม 82 ตำบล จัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID (U2T-COVID WEEK)2021-05-26 16:40:00
2021/05/25บุคลากร รพ.สนาม มรส. ร่วมส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กลับคืนสู่สังคมชุดสุดท้าย2021-05-25 16:25:26
2021/05/24“สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจชุมชน” อีกหนึ่งในผลงานวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”2021-05-24 15:24:17
2021/05/21สำนักงานไปรษณีย์ เขต 8 พร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป น้ำอัดลม และขนม แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำรพ.สนาม มรส.2021-05-21 12:09:09
2021/05/21มรส.ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา2021-05-21 12:00:21
2021/05/20ดร.บดินทร์ธร บัวรอด พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา มอบถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แก่รพ.สนาม มรส.2021-05-20 14:41:21
2021/05/20มรส.การ์ดไม่ตก คุมเข้มโควิดระดมกำลังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร2021-05-20 14:34:46
2021/05/19มรส. ร่วมกับสาธารณาสุขจังหวัดและ รพ.สวนสราญรมย์ ขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนรวดเร็วและทั่วถึงหวังต้านภัยโควิด192021-05-19 17:06:12
2021/05/19รพ.สวนสราญรมย์ ร่วมมอบของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย แก่โรงพยาบาลสนาม มรส.2021-05-19 14:56:08
2021/05/19สนง.คลังเขต 8 สฎ.ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสนาม มรส.2021-05-19 14:41:38
2021/05/18สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานสิ่งของสู้ภัยโควิด-19 ประจำโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-05-18 14:05:35
2021/05/18บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ร่วมป้องกันการแพร่ระบาด Covid – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-05-18 14:00:43
2021/05/15แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีที่ร่วมฟันฝ่าสถานการณ์โควิด -192021-05-15 13:52:00
2021/05/14มรส.จับมือกองทุนสื่อฯ ร่วมเชิดชูผลงานสื่อสร้างสรรค์ในท้องถิ่นภาคใต้2021-05-14 13:38:12
2021/05/11ขอเชิญทุกท่าน “ชม” และ “แชร์” “สื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ในยุค New Normal” (เวอร์ชั่นภาษาไทย) (ตามด้วยลิงค์ youtube)2021-05-11 19:34:36
2021/05/04คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกสรรพกำลัง…หวังผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 192021-05-04 20:10:00
2021/05/04ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลดค่าเทอม นักศึกษา พร้อมขยายเวลาชำระ หวังบรรเทาความเดือนร้อน ในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด2021-05-04 19:43:36
2021/05/01รพ.สนาม มรส. รองรับผู้ป่วย Covid-19 พร้อมยื่นมือ บริการชุมชนท้องถิ่น เคียงข้างแม้ในภาวะวิกฤต2021-05-01 15:18:34
2021/04/27ประธานรัฐสภา มอบกำลังใจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-04-27 14:55:42
2021/04/23วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มรส. เปิดพื้นที่บริการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 2 มั่นใจกระบวนการตามมาตรการพร้อมยืนยันวัคซีนป้องกันได้2021-04-23 11:16:20
2021/04/22มรส. น้อมนำพระราชดำริ ร.9 จัดทำแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมซอยพุทธทาส2021-04-22 13:47:36
2021/04/22นศ. มรส. คว้า 4 รางวัล งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ กด Like ผลงานเป็นที่ยอมรับหวังสู่ตลาดแรงงาน2021-04-22 12:11:06
2021/04/19นศ.การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13”2021-04-19 18:56:45
2021/04/19สาขาเคมี มรส. ดัน นศ. เต็มสูบเตรียมพร้อมทักษะอาชีพสู่โลกแห่งการทำงานจริงคว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น2021-04-19 16:28:06
2021/04/16วนช.มรส. สมุย เปิดพื้นที่บริการชุมชนรับวัคซีนป้องกันโควิด19ยันไม่ใช่แหล่งแพร่เชื้อป้องกันตามมาตรการทุกขั้นตอน2021-04-16 14:42:15
2021/04/16ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด นำทีม มรส. ร่วมลงพื้นที่สำรวจและศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-04-16 14:35:02
2021/04/09สำนักงานอธิการบดี มรส. นำทีมบุคลากรจัดการความรู้ เพิ่มศักยภาพเต็มใจบริการ สร้างงานคุณภาพ2021-04-09 20:13:11
2021/04/09มรส. สรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร นำมโนราห์ถวาย พร้อมสืบสานสงกรานต์ไทยวิถีใหม่2021-04-09 20:05:44
2021/04/09มรส ร่วมสนธิกำลังจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร2021-04-09 19:57:10
2021/04/08ศูนย์วิทย์ มรส. ถ่ายทอดการศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตแก่ นร. พิเศษ (MSET) ม.1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2021-04-08 16:04:50
2021/04/08มรส. ปัจฉิมนิเทศ นศ. พัฒนาศักยภาพว่าที่บัณฑิตสู่การเป็นวิศวกรสังคม2021-04-08 15:58:31
2021/04/07มรส. ประดับบั้งเลื่อนชั้นปี นศ.ธุรกิจการบิน … โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตต้องปรับตาม2021-04-07 16:27:39
2021/04/05การจัดการทางวัฒนธรรม มรส. จัดแสดง “เส้นสายลายตอง” บ่งบอกวิถีไทยผ่านใบตอง2021-04-05 14:34:46
2021/04/04วันที่ 2 มรส. เน้นย้ำจุดตรวจพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มมาตรการสแกนผู้มาสอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้2021-04-04 12:58:57
2021/04/03มรส. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มมาตรการสแกนผู้มาสอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้2021-04-03 13:45:03
2021/04/02มรส. ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยทางถนน สฎ. โดยคณะอนุกรรมการศึกษาแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา2021-04-02 20:41:49
2021/04/02มรส.จัดอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม”เดินหน้าสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ 3 จังหวัด 82 ตำบล2021-04-02 20:29:17
2021/04/02มรส. พร้อมเป็นศูนย์สอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ 6 วัน 6 พันที่นั่ง2021-04-02 20:17:08
2021/03/31นักศึกษา มรส. พร้อมสู่สากล อินเตอร์คอนฯ สมุย อ้าแขนรับ หนุนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ สร้างมาตรฐาน ป้อนธุรกิจโรงแรมนานาชาติ2021-03-31 17:23:12
2021/03/31ผู้บริหารและคณาจารย์ มรส. เข้าหารือเตรียมการเปิดหลักสูตรและการวิจัยด้านนวัตกรรมการให้บริการเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการโรงแรมอ่าวไทยตอนบน เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในยุค New Normal (เกาะสมุย-เกาะพงัน-ดอนสัก-บ้านดอน-ตาขุน-ขนอม-ชุมพร)2021-03-31 13:46:38
2021/03/29ศูนย์วิทย์ มรส. ปูทางสร้างนักวิทยาศาสตร์…หวัง นร. รู้จักตัวตนก่อนประกอบอาชีพในอนาคต2021-03-29 15:48:26
2021/03/29มรส. เปิดตัว SRU Marketplace สร้างธุรกิจ Online สนับสนุนสินค้าชุมชน2021-03-29 15:43:06
2021/03/29คลอดแล้ว!!! พยาบาลศาสตร์ มรส. รุ่นที่ 10 พร้อมเป็นพยาบาลที่ดี ตอบสนอง ชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศ2021-03-29 10:37:12
2021/03/28ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ นำทีมผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจและศึกษาบ้านโบราณสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2312) ณ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-03-28 11:02:00
2021/03/25ครุศาสตร์ มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ “เสพศิลป์” เปิดเวทีให้นศ.สร้างสรรค์ความงามด้านทัศนศิลป์ส่วนบุคคล2021-03-25 15:55:45
2021/03/25มรส.ร่วมกิจกรรม SKSRT OPEN HOUSE 20212021-03-25 15:32:18
2021/03/25รก.อธิการบดี มรส. รับมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี2021-03-25 15:28:40
2021/03/25มูลนิธิ ณ ภาฯ ร่วม มรส. ลงพื้นที่หวังชูสมุนไพรขมิ้นชัน-จันทน์กะพ้อ ส่งเสริมการปลูกพร้อมดันมาตรฐาน อย. ขอ GI วิเคราะห์ทางเคมีให้เป็นที่ยอมรับระดับสากลต่อยอดประโยชน์เชิงพาณิชย์2021-03-25 08:48:28
2021/03/23ศูนย์วิทย์ มรส. ต่อยอดความรู้สู่เยาวชน … จัดค่ายวิทยาศาสตร์เน้นการทดลองจากของจริง2021-03-23 15:31:38
2021/03/23มรส. ดัน “มวยไชยา” ศิลปะป้องกันตัวถิ่นใต้สู่นานาชาติ…สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม2021-03-23 15:26:06
2021/03/23สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดอบรมถ่ายภาพวัตถุโบราณ2021-03-23 15:20:15
2021/03/22มรส. ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 112021-03-22 15:40:00
2021/03/22พยาบาลศาสตร์ มรส. ดันนักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ …. หวังสร้างความสุข สร้างคุณค่า สร้างศักดิ์ศรี ให้ตนเอง2021-03-22 15:36:00
2021/03/20มรส. จัดติวระเบียบจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรภาครัฐทั่วภาคใต้2021-03-20 16:08:47
2021/03/18การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์2021-03-18 08:12:23
2021/03/17รก.อธิการบดี มรส. มอบกระเช้าแสดงความชื่นชมและยกย่อง นายจเร บุญมี2021-03-17 09:25:25
2021/03/16มรส.เดินหน้าผนึกภาคี ยกระดับพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เชื่อมภูมิปัญญาสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต2021-03-16 17:00:00
2021/03/16Safety in Your Hand มรส. สร้างมาตรฐานบริการห้องประชุม … อบรมการป้องกันภัยและการอพยพหนีไฟแก่บุคลากร2021-03-16 16:45:19
2021/03/16มรส.ประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.25642021-03-16 15:24:00
2021/03/15รก.อธิการบดี มรส. พร้อมเผยความโปร่งใส ITA ความซื่อสัตย์ควรมีอยู่ในตัวบุคคล2021-03-15 11:52:08
2021/03/15มรส.ร่วมพลังการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยสมัครเล่น ระดับชาติ ชั้นก้าวหน้า2021-03-15 11:04:44
2021/03/14มรส. ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ทุ่งใสไช พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สฎ. สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน2021-03-14 14:40:36
2021/03/13นิติศาสตร์ มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.ยะลา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตร์2021-03-13 15:43:00
2021/03/13คณะนิติศาสตร์ จับมือ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรส. ผนึกกำลัง สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายแก่ นศ.2021-03-13 10:26:00
2021/03/13คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.จัดการเรียนการสอนสถานการณ์เสมือนจริง เน้นปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ2021-03-13 10:22:22
2021/03/12มรส. ผนึกกำลัง ส.เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางพลาสมาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน2021-03-12 16:18:52
2021/03/11สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่2021-03-11 14:11:36
2021/03/11มรส. จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เปิดเวทีงานศิลป์ นศ. สะท้อนความคิดผ่านมุมมองศิลปะ2021-03-11 13:30:29
2021/03/11สสอ. มรส. เคาะประตูเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะ วจก. สำนักวิทยฯ และหอสมุด หวังสร้างสื่อบุคคล “ถามได้ตอบได้” ร่วมสร้างภาพลักษณ์ทุกมิติแก่องค์กร2021-03-11 13:25:14
2021/03/11ศูนย์วิทยฯ มรส. มอบความรู้พื้นฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้แก่ พนง.ทำความสะอาด2021-03-11 13:19:11
2021/03/10มรส. จับมือ อบจ.สฎ. ชมห้อง Smart Class Room ผุดไอเดียเสริมสร้างการเรียนรู้ผลักดัน ร.ร.เครือข่าย เชื่อมโยงการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด2021-03-10 14:43:27
2021/03/10มรส. ขับเคลื่อนร่วมพัฒนาย่านเมืองเก่า ทน.สฎ. ยกระดับสู่เมืองอัจฉริยะ2021-03-10 12:29:17
2021/03/10ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามความร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน อว. พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย วทน. จากพืช ทำต้นแบบผลิตภัณฑ์บํารุงผิวและผิวหน้า ชู “ไทยแบรนด์” สร้างงาน อาชีพและรายได้2021-03-10 11:10:47
2021/03/10มรส.จัดอบรมระบบปฏิทินกิจกรรมออนไลน์ เน้นใช้งานเต็มรูปแบบแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้า2021-03-10 11:06:13
2021/03/09มรส. พร้อมเป็นศูนย์สอบ ก.พ. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวนที่นั่งสอบมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ 6 วัน 6 พันที่นั่ง2021-03-09 17:31:28
2021/03/09มรส.ผนึกภาคี 3 จังหวัด จัดปฐมนิเทศเครือข่ายวิศวกรสังคม “ชุมชนก้าวหน้า ท้องถิ่นก้าวไกล ไปกับวิศวกรสังคม พร้อมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน2021-03-09 15:07:56
2021/03/09“สวพ.จัดอบรมนักวิจัย มรส.” ยกระดับการเผยแพร่บทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น2021-03-09 12:03:06
2021/03/09คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรส.ร่วมพลัง มรภ.สวนสุนันทา ผลิตผู้นำความคิดยุคใหม่ด้านพลังงาน2021-03-09 11:29:00
2021/03/09มรส.จัดกิจกรรม“ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.2021-03-09 08:18:22
2021/03/08มรส. shake hand การประปาร่วมจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าลดการใช้ทรัพยากรพร้อมสู้ภัยแล้ง2021-03-08 19:38:32
2021/03/08มรส. ห่วงใยใส่ใจสุขภาพจับมือแม่ค้าโรงอาหารลดแคลอรี่สร้างความแข็งแรงสู่ผู้บริโภค2021-03-08 19:24:47
2021/03/08ครุศาสตร์ มรส. ผนึกกำลังอาจารย์เขียนตำรา สร้างความเชี่ยวชาญศาสตร์การสอนหวังผลิตครูมืออาชีพสู่สังคม2021-03-08 19:20:18
2021/03/08ดูแลใกล้ชิด…อธิการ มรส.เดินทางร่วมให้กำลังใจที่ปรึกษาวิศวกรสังคม ทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-03-08 19:15:00
2021/03/06มรส. ร่วมสร้าง “แกนนำวิศวกรสังคม ม.ราชภัฏเขตภาคกลาง” สู่การพัฒนาท้องถิ่น2021-03-06 19:48:48
2021/03/06มรส.ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน2021-03-06 12:07:13
2021/03/06มรส.จัดพิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล ให้นักศึกษาพยาบาล 642021-03-06 11:59:09
2021/03/05มรส. ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งไสไช อ.ไชยา จ.สฎ. สู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างยังยืน2021-03-05 10:00:00
2021/03/04งานประกันคุณภาพฯ มรส. สร้างความรู้ความเข้าใจ “แนวทางการจัดการความรู้เชิงรุก” เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร2021-03-04 15:30:00
2021/03/04สสอ.มรส. ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ในกิจกรรม open house2021-03-04 13:20:00
2021/03/04“SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร เส้นทางที่ 2 เยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ และศูนย์วิทย์2021-03-04 10:56:00
2021/03/04สัตวศาสตร์ มรส. ร่วมพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือสังคมและร่วมเป็นจิตอาสา2021-03-04 09:30:00
2021/03/02มรส. พัฒนาความรู้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.2021-03-02 21:19:57
2021/03/02มรส. ต้อนรับ นายก อบจ.สฎ. นำทีมเยี่ยมชม Smart Class Room ผุดไอเดียเสริมสร้างการเรียนรู้ผลักดัน ร.ร.เครือข่าย เชื่อมโยงการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด2021-03-02 15:12:00
2021/03/02มรส.จับมือ บ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ จัดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้บุคลากร ในเที่ยวบิน2021-03-02 13:30:00
2021/03/02มรส.ร่วมถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”2021-03-02 12:30:00
2021/03/01พยาบาลศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 22021-03-01 10:05:49
2021/02/28สสอ.มรส.ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “สานฝันคนพันธุ์ใหม่ : โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย2021-02-28 14:02:46
2021/02/26มรส. ร่วมต้อนรับ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-02-26 17:19:02
2021/02/26อธิการบดี มรส. ลุยจริงถึงท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ชุมพร “พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม” เดินหน้าสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนที่ยั่งยืน2021-02-26 17:07:07
2021/02/25มรส.รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ”2021-02-25 11:32:23
2021/02/24“SRU On Tour” ตะลอนทัวร์ไปกับสื่อสารองค์กร … หวังสร้างสื่อบุคคล “ถามได้ตอบได้” ร่วมสร้างภาพลักษณ์ทุกมิติแก่องค์กร2021-02-24 19:29:00
2021/02/24มรส.ยกทัพจัดอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม” ช่วยประชาชนพื้นที่ จ.ชุมพร ลดรายจ่าย พร้อมสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชนที่ยั่งยืน2021-02-24 13:55:06
2021/02/24มรส.ผนึกกำลัง ปภ.เขต 11 สฎ. ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2021-02-24 10:27:56
2021/02/23มรส. จับมือ ป.ป.ช. สฎ. สร้างจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตสู่เยาวชน anti-corruption young leaders2021-02-23 10:27:35
2021/02/22มรส. ยกระดับเศรษฐกิจแปรรูปเครื่องแกง KAMINYA ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เร็ว ง่าย สะดวก สร้างนวัตกรรมอาหารสร้างรายได้สู่ครัวเรือนท้องถิ่น2021-02-22 15:26:54
2021/02/22มรส.จัดอบรม“ทักษะวิศวกรสังคม”เดินหน้าสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ 3 จังหวัด 82 ตำบล2021-02-22 15:21:33
2021/02/22มรส. จับมือเครือข่ายหวังพัฒนาแกนนำเยาวชนให้มีบทบาทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันและท้องถิ่น2021-02-22 15:15:24
2021/02/19มรส. ผนึกพลัง 3 พันธมิตรใหญ่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อน “สุราษฎร์ธานีสู่ การเป็นเมืองอัจฉริยะ” (SURAT THANI SMART CITY)2021-02-19 15:34:21
2021/02/18มรส. สร้างงานเพิ่มศักยภาพนักศึกษาต่อยอดมูลค่าวิชาชีพมุ่งจัดการพลังงานภายในอย่างยั่งยืน2021-02-18 15:29:18
2021/02/18มรส.อบรมทักษะและการสร้างเครื่องมือ วิศวกรสังคม รุ่น 2 แก่ผู้ผ่านการการคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-02-18 15:21:29
2021/02/18ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรส. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:20152021-02-18 15:15:03
2021/02/16มรส.อบรม“ทักษะวิศวกรสังคม” รุ่น 1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในการปฏิบัติงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-02-16 14:00:19
2021/02/16มรส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันวิภาวดีรังสิตรำลึก2021-02-16 09:48:38
2021/02/15มรส. มอบเกียรติบัตรเชิดชูบุคลากร สร้างกำลังใจเพื่อสร้างสรรค์งานพัฒนาองค์กร2021-02-15 16:26:21
2021/02/15มรส.เปิดตัวชมรมอดีตอาจารย์ข้าราชการและบุคลากร ฉลองครบรอบ 47 ปี พร้อมเปิดก้าวแรกสู่ปีที่ 48 วันคล้ายสถาปนาราชภัฏจากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2021-02-15 15:53:16
2021/02/15อธิการบดีนำบุคลากร มรส. น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”2021-02-15 12:33:30
2021/02/15ที่แรกในประเทศ! มรส.เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”2021-02-15 09:46:00
2021/02/11มรส. ยกระดับเศรษฐกิจ…ตอบโจทย์วิถีผู้บริโภคยุคใหม่นำวัตถุดิบท้องถิ่นผลิตเป็นนวัตกรรมอาหารสร้างรายได้สู่ครัวเรือน2021-02-11 14:57:08
2021/02/09มรส.จัดอบรม”อาจารย์ที่ปรึกษาครูประจำชั้นห้องเรียนวิศวกรสังคม”โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-02-09 11:34:40
2021/02/08มรส.เดินหน้า มหาวิทยาลัย​สู่​ตำบล​ สร​้างรากเเก้​วให้ประเทศ​ เพิ่มทักษะอาจารย์ประจำชั้นห้องเรียนวิศวกรสังคม2021-02-08 11:46:54
2021/02/08สื่อสารองค์กร ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สังคมพร้อมแบ่งปันความสุข2021-02-08 11:03:21
2021/02/07มรส.สอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ปี 642021-02-07 10:54:15
2021/02/074 ห้องประชุม มรส. 1 เดียวใน สฎ. ผ่านมาตรฐานการให้บริการสถานที่จัดงานระดับประเทศ … เน้นการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมควบคู่ยกระดับเศรษฐกิจ2021-02-07 08:59:25
2021/02/05มรส.ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM การประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง กับมาตรฐานการอุดมศึกษา2021-02-05 09:46:00
2021/02/05มรส.ร่วมประชุมออนไลน์ “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM2021-02-05 09:35:00
2021/02/05พยาบาลศาสตร์ มรส. เปิดตัวคลีนิคอนามัยเจริญพันธุ์ … หวังสร้างครอบครัวสู่การมีบุตรอย่างมีคุณภาพสู่สังคม2021-02-05 09:27:00
2021/02/05มรส.รับรายงานตัวและทำสัญญาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ2021-02-05 09:18:00
2021/02/05มรส. พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาถวายเสื่อวัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี2021-02-05 09:07:00
2021/02/04สดช. จับมือ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งร่วมพัฒนาพลเมืองดิจิทัล2021-02-04 10:42:52
2021/02/01มรส. คุมเข้มการบริหารจัดการครุภัณฑ์หน่วยงานภายในองค์กรหวังสร้างความคุ้มค่างบประมาณภาครัฐ2021-02-01 15:06:54
2021/02/01มรส.ร่วมประชุมออนไลน์ U2T Online series Kick off โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM2021-02-01 12:27:17
2021/01/25มรส.จัดประชุมผู้สอบสัมภาษณ์ ชี้เกณฑ์รับสมัคร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 1,640 อัตรา2021-01-25 12:34:00
2021/01/14มรส.คุมเข้มการระบาด Covid-19 ระดมกำลังทำความสะอาดพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร2021-01-14 22:05:29
2021/01/14นศ.มรส. พบ “นกเค้าเหยี่ยว” สัตว์ป่าคุ้มครอง ตาม พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2021-01-14 21:58:44
2021/01/14นักศึกษา มรส. ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสกัด COVID-19 ฟรี!2021-01-14 21:43:27
2021/01/11มรส. ร่วมประชุมร่วมระดมความคิด การประเมินศักยภาพและแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)2021-01-11 15:30:13
2021/01/11บุคลากร มรส.ไร้กังวล เตรียมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกัน COVID – 19 ทุกหน่วยงาน2021-01-11 12:01:37
2021/01/11มรส.ห่วงใยบุคลากร แจกสเปรย์แอลกอฮอล์ ยับยั้ง COVID – 192021-01-11 10:32:00
2021/01/09คำขวัญวันเด็ก 25642021-01-09 10:32:00
2021/01/08ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานภายใต้การดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)2021-01-08 15:17:21
2021/01/06มรส.ประชุมเชิงนโยบายร่วมกันระหว่างรมว.อว. นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา และอธิการบดี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)2021-01-06 15:18:00
2020/12/23นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย2020-12-23 08:12:10
2020/12/21มรส.ยกระดับการจัดการเรียน-สอน สู่การพัฒนาคุณภาพนศ.ให้สูงขึ้นอย่างสมบูรณ์2020-12-21 08:28:22
2020/12/20สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดซ้อมดนตรีไทยรวมกลุ่มภาคใต้2020-12-20 07:38:51
2020/12/18องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้2020-12-18 02:42:22
2020/12/16มรส. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ถวายแก่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี2020-12-16 02:27:38
2020/12/15มรส.จัดโครงการ “รับประทานอาหารอย่างปลอดภัย ใส่ใจแคลอรี่”2020-12-15 02:02:49
2020/12/01มรส. เชิญเฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มรภ.ภาคใต้ รวมจำนวนกว่าหมื่นชีวิต2020-12-01 07:03:19
2020/11/18มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่2020-11-18 05:08:11
2020/11/18มรส. MOU 19 อำเภอ เป็นพี่เลี้ยงหนุนเสริมสร้างสรรค์สังคม ปรับชุมชนเป็นห้องเรียนผ่านเครือข่าย TO Be Number 1 และวิศวกรสังคม2020-11-18 04:48:56
2020/11/16มรส.ลงพื้นที่เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเกษตรกรบ้านภูริน2020-11-16 04:54:53
2020/11/05มรส.จับมือ รพ.สวนสราญรมย์ MOU สุขภาพจิตไทย2020-11-05 03:43:22
2020/11/04มรส.MOUวิริยะปรักันภัย เพิ่มทางเลือกด้านสุขภาพเเก่บุคลกร2020-11-04 08:27:29
2020/11/02มรส.ร่วมสวมผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค ประเพณีลอยกระทง ปี 632020-11-02 02:23:48
2020/10/22มรส.MOU ยูโอบี สร้างระบบการเงินที่ทันสมัย เตรียมพัฒนาสู่ Smart University2020-10-22 05:00:39
2020/10/21มรส.ร่วมน้อมรำลึกครบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า2020-10-21 03:16:17
2020/10/17SRU Rajabhat Camping สร้าง “นักเรียน” สู่การเป็น “นักศึกษา” เสริมทักษะการประกอบอาชีพ2020-10-17 03:42:38
2020/10/08นิติฯ มรส.สร้างความเข้มแข็งชุมชน ส่งเสริมความรู้กฎหมายแก่เยาวชนในท้องถิ่น2020-10-08 08:06:48
2020/10/06มรส.พัฒนาทักษะการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์สร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วน2020-10-06 03:35:19
2020/10/05มรส.อัญเชิญ-มอบเข็มตรา’พระราชลัญจกร’แก่นศ.ใหม่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเป็น “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”2020-10-05 03:05:36
2020/10/03มรส.จัดปฐมนิเทศ นศ.กศบท.เน้นสร้าง “วิศวกรสังคม” ออกไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น2020-10-03 04:40:02
2020/10/03มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ2020-10-03 04:26:00
2020/10/01AIC จ.สุราษฎร์ฯอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรุ่นใหม่2020-10-01 04:25:34
2020/08/26มรส.รวมหมื่นดวงใจถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน2020-08-26 09:06:46
2020/08/22มรส.เปิดธนาคารปูม้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมพัฒนาทะเลชุมชน เพิ่มรายได้ชาวประมง อ.ไชยา2020-08-22 08:59:14
2020/08/18มรส.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 63 พร้อมปรับตัวสู่ยุค New Normal2020-08-18 05:57:34
2020/08/17มรส.MOUเครือข่ายร่วมสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาข้าวหอมไชยา สู่พืชเศรษฐกิจ จ.สุราษฎร์ธานี2020-08-17 07:01:38
2020/08/12ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ รวมใจจงรัก 5,000 ดวง จัดงาน 12 สิงหา ถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง2020-08-12 05:59:03
2020/08/09มรส.พร้อมเดินหน้าศูนย์ AIC “สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร”2020-08-09 08:52:39
2020/08/05คณะวิทยฯ มรส.ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรม Science Week 20202020-08-05 04:28:10
2020/08/04มรส. ดึงวัฒนธรรม “มะพร้าวฝังรก”หวังเชื่อมจิตสำนึกบนเกาะพะงัน2020-08-04 08:13:50
2020/07/29มรส.ร่วมปลุกต้นทองอุไร 168 ต้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25632020-07-29 04:07:00
2020/07/28มรส.ร่วมพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 25632020-07-28 07:56:06
2020/07/28มรส.จัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน2020-07-28 07:35:04
2020/07/28มรส.เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาภูมิปัญญาการปลูกข้าวหอมไชยา2020-07-28 07:24:33
2020/07/23มรส.MOUรร.กีฬา หวังพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมลุยศึก“กีฬามหาวิทยาลัยโลก”2020-07-23 05:25:03
2020/07/23มรส.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.เลย2020-07-23 04:05:47
2020/07/21“องคมนตรี ดาว์พงษ์ ลงพื้นที่ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19”2020-07-21 17:00:00
2020/07/21หนุนนศ.อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มรส.จัดกิจกรรมลงแขกหนําข้าวไร่อินทรีย์2020-07-21 07:56:17
2020/07/21มรส.แสดงความยินดีได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒ และผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ2020-07-21 07:46:30
2020/07/20มรส.เตรียมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด“วิศวกรสังคม”2020-07-20 07:03:50
2020/07/20อว.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน มรส. ในการพัฒ​นาผลิตภัณฑ์ชุมชน​ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)2020-07-20 02:24:11
2020/07/18มรส.ขยายฐานบริการวิชาการ จัดติวระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง กค. ให้องค์กรภาครัฐทั่วภาคใต้2020-07-18 04:31:36
2020/07/17มรส.รับการตรวจเยี่ยมและติดตามงานนโยบาย กษ. พร้อมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์ AIC2020-07-17 07:16:00
2020/07/16มรส.ต่อยอดแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงยุคหลัง COVID – 192020-07-16 06:42:07
2020/07/15มรส.ส่งต่อองค์ความรู้จัดเสวนา”การทำประมงพื้นบ้านอย่างไรให้ถูกกฎหมาย”2020-07-15 06:23:26
2020/07/14มรส. ร่วมฟื้นฟูสืบสานพันธุ์ข้าวหอมไชยาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2020-07-14 01:05:45
2020/07/09มรส.รุดพัฒนาสื่อบุคคลร่วมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เดินหน้าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก2020-07-09 06:12:27
2020/07/03สภาคณาจารย์ฯ มรส. จัดประชุมถอดบทเรียนหวังยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรรอบด้าน2020-07-03 03:38:45
2020/07/02มรส.จัดอบรมทำยาดมและการทำสบู่ หวังสร้างรายได้เสริมหลังเวลาราชการให้บุคลากร2020-07-02 08:57:58
2020/07/02มรส. นำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง บูรณาการต่อยอดสร้างงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น2020-07-02 08:40:43
2020/07/01มรส.จัดปฐมนิเทศ​นักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์2020-07-01 07:36:23
2020/07/01มรส.จับมือ ทรู MOU การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” ตอบโจทย์ชีวิตยุค 4.02020-07-01 04:18:33
2020/06/30มรส.นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชนของโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)2020-06-30 09:20:06
2020/06/30มรส.จัดอบรมบุคลากรป้องกัน COVID -19 เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปี 632020-06-30 09:10:39
2020/06/30มรส.จับมือเครือข่ายสร้างกลไกเชิงพื้นที่พัฒนาย่านเมืองเก่าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สู่เมืองอัจฉริยะ2020-06-30 09:02:48
2020/06/30มรส.จัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา2020-06-30 03:54:23
2020/06/30มรส.ยกระดับการขายสินค้าอาหารทะเลชาวบ้านดอน ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน2020-06-30 03:46:41
2020/06/30มรส.ออกมาตรการเข้มเตรียมรับมือการแพร่ระบาด COVID -19 ในมหาวิทยาลัย2020-06-30 03:39:12
2020/06/30มรส.จัดค่ายปฐมนิเทศ“วิศวกรสังคม” เฟส 2 เตรียมพร้อมส่งลงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ2020-06-30 03:29:40
2020/06/26นศ.นิเทศฯ มรส. โชว์ไอเดียสุดเจ๋งคว้าอันดับ 1 การประกวด Creattive Idea ระดับประเทศ2020-06-26 05:09:15
2020/06/25“คณะพยาบาลฯ มรส.จัดปฐมนิเทศเตรียมพร้อม นศ.ตามคุณลักษณะวิชาชีพ”2020-06-25 06:33:06
2020/06/24มรส.จัดอบรมโปรแกรม Foxit Reader หวังลดปริมาณกระดาษ2020-06-24 06:26:12
2020/06/24“มรส.พร้อมเดินหน้าศูนย์ AIC สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร”2020-06-24 06:10:13
2020/06/24สภาฯ มรส.มีมติแต่งตั้งผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ2020-06-24 02:32:36
2020/06/24สภาฯ มรส. มีมติแต่งตั้ง นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ เป็น ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม2020-06-24 02:24:34
2020/06/24สภาฯ มรส. มีมติแต่งตั้ง ดร.นรา พงษ์พานิช เป็น ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา2020-06-24 02:00:25
2020/06/23มรส.ต้อนรับผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 เตรียมจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหาร 96 สถานศึกษา2020-06-23 08:09:01
2020/06/22มรส.จัดโครงการ “การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน ITA”2020-06-22 07:46:00
2020/06/22นศ.ครุศาสตร์ มรส. คว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพวันสิ่งแวดล้อมโลก ในหัวข้อ”ฝ่าโควิด พิชิตขยะ “2020-06-22 07:26:26
2020/06/15สัมภาษณ์คณบดีท่านใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มรส.2020-06-15 08:21:42
2020/06/12สนง.อธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับรศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์2020-06-12 02:26:55
2020/06/12“มรส.เดินหน้าส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของบุคลากร สู้COVID -19”2020-06-12 02:06:46
2020/06/10“มรส.จับมือกขป.ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ 11”2020-06-10 07:55:54
2020/06/05มรส.ร่วมกับจ.สุราษฎร์ธานี ดึงผู้แทนชุมชนร่วมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน2020-06-05 03:42:55
2020/06/04มรส.​ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี2020-06-04 01:58:53
2020/06/02มรส. ดันกาบหมากสู่เชิงพาณิชย์ … โดยวิศวกรสังคมสร้างคุณค่าจากวัสดุในชุมชนให้เกิดมูลค่า2020-06-02 04:17:12
2020/06/01มรส.ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์2020-06-01 06:25:16
2020/06/01กษ.เตรียม Kick off มรส.เป็นศูนย์ AIC จ.สุราษฎร์ธานี2020-06-01 05:45:51
2020/05/27มรส.มอบน้ำดื่ม 4,308 ขวด ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด-192020-05-27 07:08:32
2020/05/26มรส.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล2020-05-26 07:30:55
2020/05/26สัตวศาสตร์ มรส.จับมือปศุสัตว์ สฎ. ร่วมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า2020-05-26 04:23:41
2020/05/26มรส.จัดค่ายปฐมนิเทศ“วิศวกรสังคม” เตรียมพร้อมส่งลงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ2020-05-26 03:44:32
2020/05/15“มรส.เตรียมความพร้อมอาจารย์ทั้งม. จัดอบรมเทคนิคการเรียนการสอน“ออนไลน์”สู้ภัยCOVID -19”2020-05-15 07:40:00
2020/05/15“มรส. ส่งต่อองความรู้สู่ผู้นําเด็กและเยาวชน ร่วมป้องกัน COVID-19”2020-05-15 07:24:27
2020/05/14มรส.เปิด“ตู้ปันน้ำใจ”ร่วมแบ่งปันสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย COVID -192020-05-14 04:54:57
2020/05/13กยศ.จิตอาสา มรส. ปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด2020-05-13 06:48:28
2020/05/07มรส.จับมือจ.สุราฏร์ธานี เตรียมจัดตั้ง”ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม”2020-05-07 07:20:08
2020/05/07มรส.เพิ่มมาตราการลดความเสี่ยงวิกฤต COVID – 19 จัดส่งTranscriptให้นศ.จบใหม่กว่า 3,000 คน2020-05-07 03:13:14
2020/05/05มรส.ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้ภาคเอกชน ร่วมมือลดการแพร่ระบาด COVID-192020-05-05 05:48:57
2020/05/05มรส.หนุนชาวบ้านปลูกผักสวนครัว สร้างภูมิคุ้มกันค่าใช้จ่ายในสภาวะโรคโควิด-192020-05-05 05:31:20
2020/04/29มรส.ผนึกกำลังกองบิน 7 ผลิตแอลกอฮอล์ 75% ต้านไวรัสโควิด 192020-04-29 06:17:57
2020/04/25มรส.ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช2020-04-25 04:21:51
2020/04/23มรส.ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ ช่วยภาครัฐต้านไวรัสโควิด 192020-04-23 05:18:30
2020/04/21มรส. คุมเข้มการระบาด Covid-19 ระดมกำลังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร2020-04-21 07:31:36
2020/04/17มรส.จับมือ ทรู เชื่อมต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ฝ่าวิกฤตโควิด-192020-04-17 05:14:12
2020/04/15มรส.ร่วมประชุม อว. ผ่าน vdo conference zoom cloud meetings2020-04-15 08:44:43
2020/04/14วนช.จับมือสาขาการจัดการภัยพิบัติ มรส. จัดทำกล่องอะคริลิก ช่วยเซฟทีมแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-192020-04-14 04:45:58
2020/04/14วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. มอบน้ำใจสู้ภัยไวรัส COVID 192020-04-14 03:01:30
2020/04/13มรส.รวมพลังผลิตแอลกอฮอล์ 75% มอบกองบิน 7 ต้านไวรัสโควิด 192020-04-13 08:36:23
2020/04/11มรส.จับมือกองบิน 7 ผลิตแอลกอฮอล์ต้านไวรัส covid-192020-04-11 11:03:02
2020/04/08นักศึกษา มรส.ลงชุมชนรอบมหาวิทยาลัยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสกัด COVID-192020-04-08 07:58:22
2020/04/03มรส.รณรงค์หยุดเชื้อไวรัสCOVID -19 แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สื่อมวลชนในจังหวัด2020-04-03 09:18:10
2020/04/03มรส.ลงชุมชนแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รณรงค์หยุดเชื้อไวรัสCOVID -192020-04-03 06:12:37
2020/04/02มรส.จับมือจ.สุราษฎร์ธานี ผลิตเจลล้างมือแจกประชาชนในจังหวัด2020-04-02 07:10:26
2020/04/01มรส. ฉีดพ่นสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 อาคารภายในมหาวิทยาลัย2020-04-01 10:48:51
2020/03/30มรส.รับมอบ กลีเซอรีน จากปภ.สฏ.ต้านไวรัส covid-19​2020-03-30 07:28:14
2020/03/25ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จับมือกระทรวงวัฒนธรรม MOUขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม2020-03-25 04:04:57
2020/03/24มรส. ฉีดพ่นสารทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส Covid-19 อาคารภายในมหาวิทยาลัย2020-03-24 09:03:02
2020/03/23รก.อธิการบดี มรส. เปรียบทีม “วิศวกรสังคม” เป็น Avenger ผู้พิทักษ์โลก2020-03-23 06:58:36
2020/03/18มรส.ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-192020-03-18 03:56:23
2020/03/18มรส.ประกาศเลื่อนการจัดสอบปลายภาค 2/25622020-03-18 02:15:57
2020/03/17มรส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จับมือศูนย์คุณธรรม MOU ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม2020-03-17 08:48:51
2020/03/16มรส.คุมเข้ม COVID-19 จับมืออสม.ในชุมชนร่วมตรวจวัดอุณหภูมิจุดคัดกรอง2020-03-16 08:12:38
2020/03/13มรส.ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ชู“มวยไชยา”ศิลปะการต่อสู้แห่งดินแดนศรีวิชัย2020-03-13 06:59:50
2020/03/13มรส.โชว์ผลงานทางวิชาการของนศ. สร้างเวทีเตรียมพร้อมการนำเสนอผลงานในระดับสูง2020-03-13 06:33:20
2020/03/13นิติฯ มรส.เดินหน้าสร้างนักกฎหมายเปี่ยมความรู้คู่คุณธรรม2020-03-13 03:38:42
2020/03/13มรส.จัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ เปิดเวทีโชว์จินตนาการ นศ.2020-03-13 03:15:32
2020/03/13มรส. จัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา เครือข่าย ม.ราชภัฏภาคใต้2020-03-13 02:59:06
2020/03/12มรส.เดินหน้าสร้างวิศวกรสังคม เสริมทักษะแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนในทุกมิติ2020-03-12 02:39:57
2020/03/12มรส. เจ้าภาพ เครือข่ายสำนักวิทยบริการฯ มรภ.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 92020-03-12 01:57:32
2020/03/09มรส.มอบเจลล้างมือต้านไวรัสโควิท-192020-03-09 08:49:28
2020/03/09วนช.มรส.จัดนิทรรศการวัฒนธรรมไทย 4 ภาค2020-03-09 08:36:30
2020/03/09มรส.ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ2020-03-09 08:25:01
2020/03/07มรส.จัดพิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาให้ นศ.พยาบาลรุ่น 9 และหลักสูตรผู้ช่วยรุ่นที่ 12020-03-07 08:33:48
2020/03/06นศ. พยาบาล มรส. ผลิต“หน้ากากผ้า” ใช้เองก่อนขึ้นหอผู้ป่วย หวังป้องกัน COVID-192020-03-06 08:38:08
2020/03/06มรส.ร่วมต้านโควิท-19 มอบเจลล้างมือให้กับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี2020-03-06 08:24:24
2020/03/06มรส.ร่วมรณรงค์​ป้องกันเชื้อโควิด-19 มอบเจลล้างมือให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี2020-03-06 08:14:05
2020/02/29อธิการ มรส.ประกาศ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-192020-02-29 02:16:32
2020/02/26มรส.คว้าตั๋วเป็นตัวแทนชมรม TO BE NUNBER ONE ภาคใต้เข้าประกวดระดับประเทศ2020-02-26 09:07:19
2020/02/24มรส. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดประชารัฐ น้อมระลึก ร.22020-02-24 10:52:19
2020/02/21มรส. ตั้งเป้าผลิตบัณฑิตคุณธรรม ยึดศาสตร์พอเพียงสร้างความสำเร็จ2020-02-21 08:03:24
2020/02/21มรส.จัดอบรมการใช้โปรแกรม QR Code ลดภาวะโลกร้อน2020-02-21 03:22:09
2020/02/21ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จับมือ จังหวัดชุมพร เพื่อบูรณาการ ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น2020-02-21 03:13:03
2020/02/20มรส.จับมือเครื่อข่ายเตรียมจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ชุมชน2020-02-20 09:48:45
2020/02/20มรส.สร้าง “วิศวกรสังคม”ต้นแบบ สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาประเทศ2020-02-20 09:32:20
2020/02/19มรส.จับมือ สฎ. ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”2020-02-19 17:00:00
2020/02/19มรส.หนุนเยาวชน อนุรักษ์วัตถุโบราณในองค์กรและชุมชนท้องถิ่น2020-02-19 04:46:17
2020/02/16มรส.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา 43 ปี วันวิภาวดีรังสิตรำลึก2020-02-16 05:30:28
2020/02/16มรส. เร่งสร้างนักศึกษาเป็น ”วิศวกรสังคม” สู่การพัฒนาประเทศ2020-02-16 03:40:46
2020/02/16มรส.ประชุมคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22020-02-16 03:32:56
2020/02/15นศ.มรส.แกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE2020-02-15 10:48:51
2020/02/15นิติฯ มรส.จัดเสวนา “กฎหมายกับความรัก” กระจายความรู้สู่ท้องถิ่น2020-02-15 02:47:15
2020/02/14มรส.จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร ในวัน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์2020-02-14 08:04:07
2020/02/14มรส.ร่วมใจทำบุญตักบาตร “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์2020-02-14 05:35:29
2020/02/14มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น … หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี2020-02-14 01:25:45
2020/02/12มรส.รุกประชาสัมพันธ์การรับสมัคร TCAS ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงกับอาชีพในฝัน2020-02-12 09:27:44
2020/02/12มรส.จับมือเทศบาลสุราษฎร์ธานี MOU ดันสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน2020-02-12 08:47:47
2020/02/11ผู้บริหาร มรส.แต่งดำไว้ทุกข์ พร้อมยืนไว้อาลัยเหตุกราดยิงโคราช2020-02-11 09:00:11
2020/02/10มรส. สร้างสุขอนามัย ผลิตเจลล้างมือ หวังป้องกันไวรัสโคโรนา2020-02-10 03:45:11
2020/02/07มรส.รักบ้านเกิด จัดอบรมโครงการสุขภาวะและพัฒนาลานสุขภาพชุมชนคนเคียนซา2020-02-07 05:13:19
2020/02/04สถาบันพัฒนาครูฯ มรส.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2020-02-04 03:28:46
2020/02/04มรส. ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด 632020-02-04 03:11:53
2020/02/03มรส.เร่งผลิตนักศึกษาเป็น ”วิศวกรสังคม” ตอบโจทย์ท้องถิ่น2020-02-03 05:44:13
2020/02/03มรส.ร่วมบันทึกเทปรายการล่องใต้วันนี้ งาน “เวียงสระหัวใจสีชมพู…หอบรักมาห่มป่า”2020-02-03 05:33:22
2020/02/02ราชภัฏสุราษฎร์ธานี พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้โครงการ อำเภอTO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนในทุกอำเภอ2020-02-02 02:32:23
2020/01/31มรส. จับมือ NBI เดินหน้าจัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ “ดี เก่ง กล้า” หวังสร้างวิศวกรสังคมสู่ประเทศ2020-01-31 05:51:14
2020/01/30มรส.รวมใจบริจาคโลหิต สร้างกุศลทำความดีช่วยต่อชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์2020-01-30 09:35:53
2020/01/30มรส.รุกคืบ สร้าง นักศึกษา เป็นวิศวกรสังคม2020-01-30 09:09:54
2020/01/27มรส.เร่งขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นวิศวกรสังคม2020-01-27 02:46:02
2020/01/24มรส.เปิดศูนย์ SCC เร่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต นศ.ร่วมหาทางออกทุกปัญหา2020-01-24 06:15:37
2020/01/24มรส. จัดงานแถลงข่าว “สถานีถุงผ้า” ประกาศจุดยืนการรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม2020-01-24 04:50:29
2020/01/24มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น … หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี2020-01-24 04:31:32
2020/01/23มรส.พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “บัวผุดเกมส์2020-01-23 09:30:39
2020/01/23มรส.เปิดบ้านรับ นร. ม.ปลาย ชี้ทางสายอาชีพในฝัน เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย2020-01-23 09:16:06
2020/01/23มรส.ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”2020-01-23 09:04:11
2020/01/22มรส.รวมพลังนักศึกษา 4,000 คน สรรค์สร้างมหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิต“วิศวกรสังคม”พัฒนาท้องถิ่น2020-01-22 07:17:04
2020/01/22มรส.เดินหน้าโปรโมทงาน “เวียงสระหัวใจสีชมพู…หอบรักมาห่มป่า”2020-01-22 03:54:02
2020/01/20มรส.ชู”คนดีศรีราชพฤกษ์” เป็น SRU BEST STUDENT2020-01-20 07:19:46
2020/01/20อาจารย์ มรส.รับรางวัล BEST PRACTICE AWARDS 2020 “รางวัลส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น” ประจำปี 632020-01-20 03:42:51
2020/01/19มรส.สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio 6 คณะ ปี 632020-01-19 02:55:45
2020/01/18มรส.สอบสัมภาษณ์ นักเรียนเข้าศึกษาต่อ รอบ Portfolio คณะครุศาสตร์2020-01-18 03:11:54
2020/01/18มรส. เสริมรักสร้าง “เวียงสระหัวใจสีชมพู…หอบรักมาห่มป่า” หนุนคู่รักปลูกป่าให้ชุมชน…ชูต้นไม้คู่รัก “รุกข มรดกของแผ่นดิน”2020-01-18 02:50:13
2020/01/17คณะวิทย์ฯ มรส.ประกาศเลิกใช้แก้วน้ำพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน2020-01-17 17:00:00
2020/01/17มรส.ร่วมสนับสนุน​เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์​ธานี​จัดร้านนาวากาชาด ประจำปี 2563 หารายได้ช่วยเหลือสังคม2020-01-17 05:29:30
2020/01/17มรส.น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”2020-01-17 03:09:21
2020/01/16มรส.จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ( Green Office) เพื่อลดภาวะโลกร้อน2020-01-16 07:37:35
2020/01/16องคมนตรี ดาว์พงษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2020-01-16 02:09:46
2020/01/14สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ2020-01-14 03:53:58
2020/01/13มรส. นำนักศึกษาร่วมงานมหกรรมมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ส่งเสริมการเรียนรู้มิติใหม่แห่งการสร้างอาชีพในอนาคต2020-01-13 08:01:54
2020/01/13มรส.อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต (live long learning)2020-01-13 05:27:13
2020/01/10มรส.ร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม2020-01-10 17:00:00
2020/01/10มรส.ยกทัพร่วมพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47​ “The Sun Games 2020″​2020-01-10 17:00:00
2020/01/10มรส. มอบความสุข สนุกสนานใน ”วันเด็กแห่งชาติ” … เน้นสร้างความคิดกล้าแสดงออก รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย2020-01-10 17:00:00
2020/01/08มรส.ขับเคลื่อนการดำเนินงาน “อำเภอทูบีนัมเบอร์วัน”2020-01-08 17:00:00
2020/01/07มรส.ร่วมลงนาม MOU กับ National ping tung university2020-01-07 17:00:00
2020/01/06ครุศาสตร์ มรส. เดินหน้าหลักสูตรสร้างสมรรถนะครูยุคใหม่ยกระดับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 212020-01-06 17:00:00
2020/01/05มรส.รวมพลังนักศึกษาสรรค์สร้างมหาวิทยาลัย เดินหน้าผลิต“วิศวกรสังคม”พัฒนาท้องถิ่น2020-01-05 07:26:09
2019/12/26มรส. จัดกิจกรรม SRU Sharing รวมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ2019-12-26 04:05:49
2019/12/24มรส.ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาคณาจารย์ฯ คนใหม่ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ อดีตประธานสภาคณาจารย์ฯ2019-12-24 09:40:23
2019/12/23มรส.ร่วมสัมมนาเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25642019-12-23 03:38:26
2019/12/19มรส.อบรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน2019-12-19 04:38:02
2019/12/19มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น … หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี2019-12-19 04:29:25
2019/12/19มรส.ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล2คลองจิหลาด2019-12-19 04:19:58
2019/12/18นศ.มรส.คว้าทุน มูนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์2019-12-18 09:31:08
2019/12/18มรส.จัดเวทีระดมความคิดเห็นศิษย์เก่าจังหวัดระนอง ส่งเสริมความผูกพันนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์2019-12-18 08:05:43
2019/12/18มรส.ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์2019-12-18 04:10:26
2019/12/18กองคลัง มรส.จัดการความรู้เรื่องค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ เพื่อยกระดับการเงินและงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ2019-12-18 03:56:33
2019/12/17มรส.จัดโครงการเสริมประสิทธิภาพการจัดการยานพาหนะ2019-12-17 03:44:23
2019/12/17สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “ปูเสื่อ ปูสาด” ตักบาตรทำบุญ2019-12-17 01:57:09
2019/12/16มรส.ประชุมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรมหาวิทยาลัยและระดมความคิดเห็นและออกแบบมหาวิทยาลัยร่วมกัน2019-12-16 07:16:31
2019/12/16มรส.ร่วมจัดโครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” 25622019-12-16 07:06:34
2019/12/14มรส.จับมือสมาคมสื่อภูมิภาคสุราษฎร์ธานี ชูคนดีศรีสุราษฎร์ จัดพิธีมอบรางวัล”เพชรนารายณ์ ครั้งที่ 3”2019-12-14 02:32:42
2019/12/13มรส.ประกาศเจตจำนงการปฎิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส2019-12-13 06:17:45
2019/12/13มรส.ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกในสำนักงานอธิการบดี2019-12-13 03:15:18
2019/12/12มรส.ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2019-12-12 09:12:37
2019/12/12สถาบันวิจัยและพัฒนา มรส. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 152019-12-12 06:37:06
2019/12/11มรส.ยกระดับศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การพัฒนาท้องถิ่น2019-12-11 04:42:20
2019/12/08มรส. ร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่น ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต2019-12-08 17:00:00
2019/12/08มรส.จัดโครงการ Happy Money Happy Retirement สร้างแผนการเงินและแผนเกษียณสุข2019-12-08 17:00:00
2019/12/08มรส.จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (green office) ที่ประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม2019-12-08 17:00:00
2019/12/05มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ร่วมพิธีตักบาตรและถวายพานพุ่มในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ2019-12-05 05:08:23
2019/12/05ศูนย์จิตอาสา มรส. รวมใจจิตอาสา 2,000 ดวง ลงพื้นที่พัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน 9 จุด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ2019-12-05 04:50:28
2019/12/04มรส.ชี้ทางเสริมวินัยทางการเงิน นศ.กยศ.สร้างค่านิยม“จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน”2019-12-04 08:02:17
2019/11/30มรส.หนุนบุคลากรมีอาชีพเสริม พัฒนาทักษะเฉพาะทาง เตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน2019-11-30 08:01:04
2019/11/29มรส.จับมือประเทศจีนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้าสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ2019-11-29 10:04:01
2019/11/29มรส. ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ปัญหายากจนเกษตรกร เปิดสถานที่ท่องที่ยวบ้านภูริน สนองพระบรมราโชบาย ร.102019-11-29 09:49:38
2019/11/29สำนักศิลปะฯ มรส.พัฒนาบุคลากร ด้านบริหารจัดการเพื่อการปฏิบัติงานศิลปวัฒนธรรม2019-11-29 02:10:18
2019/11/28มรส.ลงพื้นที่สร้างศูนย์ช่วยเหลือหวังผลิตครูกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน2019-11-28 03:24:41
2019/11/28เดินหน้าพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร มรส.จัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและการแต่งกาย2019-11-28 03:20:19
2019/11/28มรส.ร่วมกับ มูลนิธิ Blooming Juniper พัฒนาการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ให้ 51 โรงเรียน2019-11-28 03:00:00
2019/11/28มรส.MOUระนอง ร่วมขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย2019-11-28 02:14:30
2019/11/27มรส.หนุนบุคลากรออกกำลังกาย สร้างความสุขในที่ทํางานป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม2019-11-27 08:44:35
2019/11/25ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”2019-11-25 04:19:30
2019/11/21มรส.ดูงานบริหารจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า2019-11-21 06:59:11
2019/11/21มรส.ระดมความคิด เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย2019-11-21 06:50:32
2019/11/21มรส.จัด “โครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อท้าทายอนาคตสู่ทางรอดมหาวิทยาลัย”2019-11-21 06:38:40
2019/11/18ทีมไข่เค็มฯ นิเทศ มรส.คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์ดีเด่น ชวนเยาวชนออกกำลังกายด้วยนวัตกรรมสื่อสุขภาวะ2019-11-18 04:25:54
2019/11/17มรส.จัดปฐมนิเทศหลักสูตรกฎหมายปกครอง หวังพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ2019-11-17 05:23:39
2019/11/16มรส.ร่วมกับ กสทช.จัดอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น2019-11-16 04:48:59
2019/11/15มรส. ปลูกป่า 1 ปี 1,200 ต้น … หวังเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างผืนป่าพระบารมี2019-11-15 04:23:38
2019/11/14มรส.หนุนบุคลากรมีอาชีพเสริม พัฒนาทักษะเฉพาะทาง เตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน2019-11-14 06:33:25
2019/11/14ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมถวายพานพุ่มวันพระบิดาแห่งฝนหลวง2019-11-14 04:25:29
2019/11/13มรส.รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าพร้อมถังดับเพลิง จากวิทยุการบินฯ2019-11-13 08:34:21
2019/11/13มรส.จัดสัมมนา SRU Re Profile สร้างแผนกระจายอํานาจ ลดขั้นตอนงานเพิ่มประสิทธิภาพคน2019-11-13 03:34:29
2019/11/10ครุฯ มรส.จัดเสวนาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม“น้ำเน่าเสีย”ฝึกนศ.เป็นครูผู้พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต2019-11-10 07:50:06
2019/11/09มรส.หนุนบุคลากรมีอาชีพเสริม พัฒนาทักษะเฉพาะทาง เตรียมรับมือภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน2019-11-09 07:13:27
2019/11/09มรส.จัดค่ายฟิสิกส์ นำนร.ภาคใต้เข้าค่าย 2 วัน หวังปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อสายวิทย์2019-11-09 07:01:08
2019/11/08มรส.รับการเยี่ยมนักศึกษาทุนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ2019-11-08 05:47:43
2019/11/08ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เเม่โจ้2019-11-08 04:59:15
2019/11/08มรส.สร้างทักษะมัคคุเทศก์ ฝึกนศ.ปฏิบัติการนําเที่ยวภูมิภาคอาเซียน2019-11-08 04:32:51
2019/11/08มรส.จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หวังนศ.ประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง2019-11-08 03:58:00
2019/11/08มรส.ปลื้มปิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดนตรีร่วมกับ นศ.2019-11-08 03:51:44
2019/11/07มรส.จัดปฐมนิเทศ นศ.สหกิจศึกษา เตรียมพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานจริง2019-11-07 09:05:22
2019/11/07มรส.หนุนบุคลากรมีทักษะฟื้นคืนชีพ หวังช่วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย2019-11-07 07:34:17
2019/11/06ครุฯ มรส.เดินหน้าพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยง สร้างทักษะความเป็นครูผ่านการเรียนรู้บริบทจริง2019-11-06 02:14:26
2019/11/05มรส.ต้อนรับคณะกรรมการอิสลาม จ.สุราษฎร์ฯ ร่วมส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น2019-11-05 09:02:39
2019/11/05มรส.เปิดเวทีเสนอ16 โครงการเพื่อแผ่นดิน ยกระดับ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน2019-11-05 07:56:27
2019/11/05มรส.จัดโชว์“หนังตะลุง มโนราห์ ตระการตา ในถิ่นมลายู”2019-11-05 05:28:58
2019/11/04มรส.ร่วมพิธีปิดการเเข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ศรีสุราษฎร์เกมส์”2019-11-04 02:40:40
2019/11/03มรส.ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี วัดสว่างอารมณ์2019-11-03 03:07:39
2019/11/03มรส.จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 62 นศ. ภาค กศ.บท. ร่วมปฏิญาณตนเป็นคนดีเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม2019-11-03 02:27:34
2019/11/01มรส.เดินหน้าโครงการ SRU on Road Show 2020 นักเรียน กศน.2019-11-01 02:16:23
2019/10/28มรส. จับมือ ม.แห่งชาติเจียอี้ ไต้หวัน MOUทางเทคโนโลยีและวัฒนธรรม2019-10-28 07:40:19