ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์

  • คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Contact Info:

  • thitipong.kru@sru.ac.th
  • 077-913368
  • http://sci.sru.ac.th/
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100