09 มี.ค. 2021

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ “การเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการสอนของอาจาย์ วิทยากรโดย ผศ. ดร.สุทธิดา จำรัส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องบานบุรี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ เวลา 08:30 – 16:30 น. ลงทะเบียนการอบรมได้ที่ https://bit.ly/sru-training-64