20 Jun 2021

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง และผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา

อ่านต่อ

14 Jun 2021

กำหนดการสอบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 ภาคปกติ ที่ผลการสอบ SRU ICT Test “ไม่ผ่าน” และ “ยังไม่สอบ”

ประกาศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 60 ภาคปกติ ที่ผลการสอบ SRU ICT Test “ไม่ผ่าน” และ

อ่านต่อ

22 May 2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพิ่มเติมครั้งที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อ่านต่อ

18 May 2021

การกู้ยืมเงิน กยศ. เทอม 1/2564

ขอให้นักศึกษาผู้กู้รายเก่าและผู้กู้รายใหม่ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

16 May 2021

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ เรื่อง Gale eBooks and e-Journal database training for research ผ่านโปรแกรม ZOOM

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM เรื่อง Gale eBooks and e-Journal database training for

อ่านต่อ

05 May 2021

คู่มือการใช้งาน SRU WFM ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และบันทึกไทม์ไลน์

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://wfh.sru.ac.th/ บุคลากรกรอก Username และ Password เดียวกับระบบ E-Document นักศึกษากรอก Username และ Password

อ่านต่อ

30 Apr 2021

ประกาศ !!! ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

จากการที่มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อ่านต่อ

22 Apr 2021

บันทึกไทม์ไลน์ตัวเองง่ายๆ ด้วย Google Maps

ในขณะที่ไวรัสโคโรนา-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ ทุกคนควรกักตัวอยู่ในบ้าน เพราะเราไม่รู้ว่าคนรอบตัวเราจะมีเชื้อหรือไม่ แต่ถ้าหากเลี่ยงไม่ได้

อ่านต่อ