ข่าวบริการวิชาการ/สังคม

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่

ข่าวสารรับสมัครงาน

2021-01-15

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งพนักงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สังกัดโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์

2021-01-12

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์

2021-01-12

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

2021-01-12

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2020-12-29

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-01-15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2021-01-15

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2021-01-15

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

2021-01-14

ประกาศร่าง TOR งานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 45 เครื่อง

2021-01-14

ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิว ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ชุด

Life-Long Learning Center : LLC

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิทยากรที่มีความรู้
%
ผู้อบรมมากกว่า
%
หลักสูตรมากกว่า
%

ระบบสารสนเทศ

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม
รักษาราชการแทนอธิการบดี