30 ก.ย. 2021

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5