07 พ.ย. 2022

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารแปรรูป ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน