23 ก.ย. 2022

ประกาศมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว