02 พ.ย. 2020

มรส.ร่วมสวมผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค ประเพณีลอยกระทง ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 หวังผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของสายธารา พร้อมร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อสำนึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน มาเป็นประธานนพิธีเปิดกิจกรรม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ ท่าน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย ได้มีการกำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณท่าน้ำเรือนสี่ภาค หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ ไว้บริการนักศึกษาและประชาชนในตำบลขุนทะเล รวมถึงบริเวณใกล้เคียง ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อแสดงความสำนึกในพระคุณของพระแม่คงคา หรือสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิต ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ความเย็น ความชุ่มชื้นแก่สรรพชีวิต อีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่เราได้ชำระล้างหรือทิ้งสิ่งสกปรกลงไปในแม่น้ำลำคลอง และอยากจะขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ระลึกถึงคุณค่าของสายธารา ความสำคัญของน้ำ ด้วยการร่วมกันอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดมลพิษต่างๆ จะได้มีน้ำใช้อย่างยาวนานตลอดจนลูกหลานตลอดไป

กิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ได้มีการบูรณาการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของนักศึกษา รวมถึงคณะ และหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จัดการแสดงมโนรา หนังตะลุง ดนตรีโฟล์คซอง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การสาธิตการทำกระทง สาธิตธุงใยแมงมุม สาธิตการทำน้ำสมุนไพรและขนมจาก

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ภาพ
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-11-01-culture{/AdmirorGallery}