14 May 2021

มรส.จับมือกองทุนสื่อฯ ร่วมเชิดชูผลงานสื่อสร้างสรรค์ในท้องถิ่นภาคใต้

แหล่งเรียนรู้ l สื่อสร้างสรรค์ l สื่อท้องถิ่น l สื่อใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อ่านต่อ

04 May 2021

คณะพยาบาลศาสตร์ มรส. ผนึกสรรพกำลัง…หวังผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19

วันนี้ (4 พฤษภาคม 64) ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.ทัศนีย์

อ่านต่อ

04 May 2021

ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ลดค่าเทอม นักศึกษา พร้อมขยายเวลาชำระ หวังบรรเทาความเดือนร้อน ในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมขยายเวลาและยกเว้นค่าปรับการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา

อ่านต่อ

01 May 2021

รพ.สนาม มรส. รองรับผู้ป่วย Covid-19 พร้อมยื่นมือ บริการชุมชนท้องถิ่น เคียงข้างแม้ในภาวะวิกฤต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ให้ความร่วมมือกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรค Covid-19 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

27 Apr 2021

ประธานรัฐสภา มอบกำลังใจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

23 Apr 2021

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มรส. เปิดพื้นที่บริการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 2 มั่นใจกระบวนการตามมาตรการพร้อมยืนยันวัคซีนป้องกันได้

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (วนช.) อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมเปิดพื้นที่บริการการฉีดวัคซีนเข็ม 2

อ่านต่อ

22 Apr 2021

มรส. น้อมนำพระราชดำริ ร.9 จัดทำแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมซอยพุทธทาส

วันที่ (21 เมษายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน

อ่านต่อ

22 Apr 2021

นศ. มรส. คว้า 4 รางวัล งานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ กด Like ผลงานเป็นที่ยอมรับหวังสู่ตลาดแรงงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนการส่งนักศึกษาร่วมงานสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน

อ่านต่อ

19 Apr 2021

นศ.การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 งาน “วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 13”

นศ.การจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

อ่านต่อ