02 Mar 2021

มรส. พัฒนาความรู้ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดโรงเรียน ตชด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ

02 Mar 2021

มรส. ต้อนรับ นายก อบจ.สฎ. นำทีมเยี่ยมชม Smart Class Room ผุดไอเดียเสริมสร้างการเรียนรู้ผลักดัน ร.ร.เครือข่าย เชื่อมโยงการใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

อ่านต่อ

02 Mar 2021

มรส.จับมือ บ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ จัดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้บุคลากร ในเที่ยวบิน

วันนี้(2 มี.ค. 64)ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

อ่านต่อ

02 Mar 2021

มรส.ร่วมถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

วันนี้(2 มี.ค.64) เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมด้วยบุคลากร

อ่านต่อ

01 Mar 2021

พยาบาลศาสตร์ มรส.ผนึกกำลัง รพ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 2

วันนี้(1 มี.ค. 64) ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม มรส.

อ่านต่อ

28 Feb 2021

สสอ.มรส.ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “สานฝันคนพันธุ์ใหม่ : โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานสื่อสารองค์กร (สสอ.) ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “สานฝันคนพันธุ์ใหม่ :

อ่านต่อ