11 Feb 2021

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

อ่านต่อ

14 Jan 2021

เยาวชนต้นแบบเก่ง และดี : ชมรมTO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ชื่นชมเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ “สืบศิลป์ภาษาถิ่นผ่านบทเพลง” ปี2563

อ่านต่อ

20 Dec 2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. จัดซ้อมดนตรีไทยรวมกลุ่มภาคใต้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เครือข่ายดนตรีไทยภาคใต้ จาก 10

อ่านต่อ

02 Nov 2020

มรส.ร่วมสวมผ้าไทย สืบสานวัฒนธรรม 4 ภาค ประเพณีลอยกระทง ปี 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดกิจกรรมสืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 หวังผู้ร่วมงานเห็นคุณค่าของสายธารา

อ่านต่อ

03 Oct 2020

มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ

วันนี้(3 ต.ค.63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานีจัดทำพุ่มผ้าป่า

อ่านต่อ

25 Mar 2020

ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จับมือกระทรวงวัฒนธรรม MOUขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันนี้(25 มี.ค.2563) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านต่อ