27 Apr 2021

ประธานรัฐสภา มอบกำลังใจพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมมอบกำลังใจและสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19
.
บ่ายวันนี้ (27 เมษายน 2564) ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยผู้แทน นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบกำลังใจและสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เตียงสนาม 20 เตียง ชุดจัดท่าคว่ำช่วยหายใจ หน้ากากอนามัย ตลอดอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
.
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี … พร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนท้องถิ่นแม้ในภาวะวิกฤตเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ นำสรรพกำลังร่วมแรงร่วมใจเข้าสู้ทุกสถานการณ์ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศ ขอความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด19 ด้วยการอยู่บ้าน เลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง เว้นระยะห่างจากผู้คน สวมแมส 100 % หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกน App ไทยชนะ/หมอชนะ
.
แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี