16 ส.ค. 2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศแจ้งระบบการเลือกสาขาวิชาใหม่ ของนักศึกษา ภาคกศ.บท.(เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการเลือกสาขาวิชาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น – 17 ส.ค. 2564 เวลา 14.00 น. เท่านั้น