27 ส.ค. 2021

การติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายกองคลัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

การติดต่อขอรับบริการที่ฝ่ายกองคลัง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 ที่แพร่กระจายอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยในขณะนี้ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง

ขอให้บริการผ่านระบบออนไลน์ มี 3 ช่องทางดังนี้

  1. ทางไลน์ : ไอดีไลน์ Finance1111
  2. ทางเพจ : ชื่อเพจ กองคลัง ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  3. ทางเบอร์โทรศัพท์ : 081-9784443

จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ