20 ก.ย. 2021

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอภายในงาน ” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

* รับจำนวนจำกัด * บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ !!

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ที่ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความได้ที่ https://qrgo.page.link/1ycxc

หมายเหตุ รับจำนวนจำกัด บทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ !!

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-7791-3340