19 ต.ค. 2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 จะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.