24 พ.ค. 2022

มรส.จัดกิจกรรม”ปูเสื่อปูสาด” ตักบาตรร่วมขัน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทย

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โดยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้มาโดยตลอดในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยได้สร้างบรรยากาศชุมชนสองวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร ข่าว
นายพิชัย อินทชุ่ม ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี