09 มิ.ย. 2022

สำนักศิลปะฯ มรส. เสริมเสน่ห์ปลายจวัก จัดอบรมขนมไทยสูตรโบราณ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น “การทำขนมไทยสูตรโบราณ เสริมเสน่ห์ปลายจวักสร้างอาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี อาจารย์วัชรี พืชผล ประธานหลักสูตรธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรอบรมทำขนมมงคล ได้แก่ ทองเอก เสน่ห์จันทร์ สัมปันนี ขนมเกสรลำเจียก และขนมลืมกลืน รวมไปถึงการประดิษฐ์ใบตองพื้นฐาน พร้อมนี้มี อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญผู้อำนวยการสำนักฯ ได้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการทำขนมไทยในครั้งนี้ด้วย .สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไป สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
—————————————————
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม /ภาพ-ข่าว
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/รายงาน