03 ส.ค. 2022

รักษาราชการแทนอธิการ มรส.เข้ารับพระราชทานรางวัล ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2565 ประเภท ผู้บริหาร อาจารย์ ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
:
#ชมรมtobenumberoneมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี