09 ก.ย. 2022

สำนักศิลปะฯมรส.จัดนิทรรศการ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดนิทรรศการ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม” ในงานมหกรรมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ในระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ลานอเนกประสงค์ริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพระพันปีหลวง และรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นในชีวติประจำวัน มุ่งเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
:
โดยในงาน สำนักฯ ร่วมจัดนิทรรศการ เผยแพร่องค์ความรู้ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม” ประกอบด้วย ความเป็นมาเรื่อง “ผ้ายก” ภูมิปัญญาการฟอกย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ การฟอกไหม การย้อมแดง การย้อมสีคราม การย้อมสีเหลือง ร่วมถึงได้จัดแสดงแบบผ้าไทยภายในบูธ และทั้งนี้สำนักฯ ได้นำหนังสือ “ลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้ายกลายราชวัตรโคม” แจกแก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการฯ และผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย
:
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส. ภาพ/ข่าว

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี