18 พ.ย. 2022

สวพ. นำคณะผู้บริหารหอการค้า ฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, อาจารย์ธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์คมกริษณ์ ศรีพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย และผลงานวิจัย นวัตกรรม รวมทั้งผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่น รวมไปถึงเยี่ยมชมหอประชุมวชิราลงกรณของมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพถึงความพร้อมในการรับใช้สังคม และความพร้อมที่จะใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และเครือข่ายสังค กล่าวว่า มรส. พร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์สู่ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป