03 ต.ค. 2020

มรส.ร่วมชักพุ่มเมือง หนุนชาวสุราษฎร์ฯสืบสานประเพณีชักพระ

วันนี้(3 ต.ค.63)มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานีจัดทำพุ่มผ้าป่า โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน ร่วมประกอบพิธีชักพุ่มเมือง เพื่อเป็นสัญญาณการเริ่มประเพณีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน หนึ่งเดียวของโลก ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าว่า ประเพณีจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนับเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกประเพณีหนึ่ง ซึ่งมีการปฏิบัติกันเฉพาะในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเท่านั้น โดยสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีแล้วและระยะหลังนี้ทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้บรรจุประเพณีนี้ไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพราะเป็นประเพณีที่ควรส่งเสริมเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป ที่สำคัญสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดี

ประเพณีทำพุ่มผ้าป่าในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สืบทอดมายาวนาน การจัดพุ่มผ้าป่าจะจัดไว้ที่หน้าบ้านของตนเอง โดยใช้ต้นไม้หรือกิ่งไม้ปักไว้ตั้งแต่หัวค่ำของคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 อาคารบ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่ากันอย่างสวยงาม นอกจากจะมีต้นไม้หรือกิ่งไม้ไว้แล้วจะมีผ้าจีวร 1 ผืนห้อยไว้ และมีสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุนำมาผูกไว้ที่กิ่งไม้ด้วย เช่น ปิ่นโต ธูป เทียน ยาสีฟัน ไม้ขีด น้ำมัน และยังจัดเป็นซุ้ม สำหรับปีนี้ มีการจัดตั้งพุ่มผ้าป่าทั่วทั้งเมืองสุราษฎร์ธานี มากกว่า 1,000 พุ่ม

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ภาพ/ข่าว
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2020-news/2020-10-03-Make-merit{/AdmirorGallery}