26 ม.ค. 2021

ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


“ประชาสัมพันธ์รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติม” : สำหรับผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทุกคนที่ไม่ได้สอบสัมภาษณ์ ขอให้รายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ เพิ่มเติมในกลุ่มไลน์ด้านล่าง ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.และดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.

**ตรวจสอบรายชื่อลิงค์ด้านล่าง** **รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่แรก** https://drive.google.com/file/d/1YIAIjq5t8vTEikb9Xwp_pwS1DtksaBPv/view

**รายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม** https://drive.google.com/file/d/1P0Z3gAVmxVj3Y_8WI9TEro7wGRCEUfpv/view

**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม** นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษา โทร 063-3562225