01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

เปิดรับสมัครผู้สนใจหรือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

  1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยผสมธัญพืชอัดแท่ง
  2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ครีมเทียมมะพร้าว
  3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ลูกจากพร้อมดื่มเสริมอินนูลิน
  4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กัมมี่เงาะ
  5. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กุ้งแผ่นกรอบ

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่านเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

• รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
• รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/pTJ3oxsaudzpqvCD6

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7791-331 ต่อ 5300 หรือ 0 – 86446 – 2922