01 Feb 2021

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

เปิดรับสมัครกลุ่มทำเครื่องแกง หรือ ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปรรูปอาหารปลอดภัย

1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงแบบก้อนกึ่งสำเร็จรูป
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงผงกึ่งสำเร็จรูป
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกึ่งแห้งสำเร็จรูป

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่านเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

• รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
• รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/a3TAGMKXEGTChgBZ7

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7791-331 ต่อ 5300 หรือ 0 – 86446 – 2922