02 มี.ค. 2021

มรส.จับมือ บ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ จัดสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้บุคลากร ในเที่ยวบิน

วันนี้(2 มี.ค. 64)ที่ห้องรับรอง ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี(มรส.) ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุม นายธนพพัฒน์ วรยศพันธ์ภาณุ ผู้จัดการฝ่ายขายและจัดจำหน่าย บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด(บริษัทฯ) ซึ่งเป็นสายการบินของคนไทย ดำเนินธุรกิจเป็นสายการบินเต็มรูปแบบ มุ่งเน้นการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีเป้าหมายการเป็นสายการบินภูมิภาคชั้นนำของทวีปเอเชีย อีกทั้งยังมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้สำหรับบุคลากรใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาทิเช่นสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินวันเดินทางชื่อผู้เดินทางน้ำหนักกระเป๋าเริ่มต้นที่ 20 กิโลต่อเที่ยวบินและสะสมไมล์ royal orchid plus
:
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี