09 มี.ค. 2021

ชมรมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (SRU Young StartUp) เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรม

ชมรมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (SRU Young Start-Up)
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรม
สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะสร้างรายได้ในระหว่างศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และต้องการที่จะต่อยอดทางธุรกิจ
**คุณสมบัติ**
– เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัด คณะ หรือสาขาวิชา
//สามารถสมัครได้ตามลิงก์
https://forms.gle/7QD7S91vZdFEnHRUA
หรือสแกน QR Code
***หมดเขตรับสมัคร***
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
—————————————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Fanpage : Surat_UBI
Fanpage : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์. 077-913-331 ต่อ 5300 หรือ 086-446-2922