09 Apr 2021

มรส ร่วมสนธิกำลังจัดการความปลอดภัยด้านการจราจร

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปยังบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ถนนสุราษฎร์-นาสาร เพื่อร่วมสนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถน ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาในการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง และการสร้างความเข้าใจในการจัดตั้งด่านตรวจจับความเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมความเร็วของเส้นทางหลวง 4009 กม. ที่ 5 + 900
บริเวณทางขึ้นพระธาตุศรีสุราษฎร์ ถึง กม.ที่ 10 + 700 (นิคมซอย 3) ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่จำกัดความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะ
ประเภทรถพ่วง 18 ล้อ รถ 10 ล้อ รถโดยสารขนาดใหญ่ จำกัดความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.
ประเภทรถยนต์ทั่วไป รถมอเตอร์ไซค์ จำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม.

กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว

อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี