23 Apr 2021

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย มรส. เปิดพื้นที่บริการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 2 มั่นใจกระบวนการตามมาตรการพร้อมยืนยันวัคซีนป้องกันได้

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (วนช.) อำเภอเกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) พร้อมเปิดพื้นที่บริการการฉีดวัคซีนเข็ม 2 แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2564 มั่นใจกระบวนการจัดการเป็นไปตามมาตรการ D – M – H – T – T การป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 แพทย์ยืนยันวัคซีนป้องกันได้แต่ต้องฉีดให้ครบตามจำนวน
.
ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มรส. ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 จากการประชุมออนไลน์ว่า ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ได้เปิดพื้นที่บริการบุคลากรและประชาชนในพื้นที่รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อำเภอเกาะสมุยในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งอำเภอเกาะสมุยได้รับโควตาในการรับวัคซีน 50,000 โดส โดยประชาชนในเกาะสมุยจะต้องได้รับวัคซีนดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนในเกาะสมุยรวมถึงบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย โดยอำเภอเกาะสมุยได้กำหนดพื้นที่ในการรับวัคซีนทั้งหมด 4 สถานที่ ได้แก่ โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล สมุย และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย เพื่อรองรับบุคลากรและประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2564 อีกครั้ง
.
ด้านนายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย ได้เปิดเผยว่า ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนแวคเข็มที่ 1 ไปแล้ว ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและทำให้วัคซีนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในแต่ละวันจะมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย โดยประมาณ 1,500 คน/วัน ซึ่งขณะนี้คณะดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) อำเภอเกาะสมุย ได้ดำเนินตามกระบวนการที่มีความรัดกุมและเข้มข้นขึ้นตามมาตรการ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกคน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน App ไทยชนะ/หมอชนะ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของอำเภอเกาะสมุย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 . สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐพร้อมอยู่เคียงข้างชุมชนท้องถิ่นแม้ในภาวะวิกฤตเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาประเทศ ฝากทุกหน่วยงานและประชาชนทุกคนร่วมป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคโควิด 19 ด้วยการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เว้นระยะห่างจากผู้คน สวมแมส 100 % หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกน App ไทยชนะ/หมอชนะ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
.
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย /ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี