10 ส.ค. 2021

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน เรื่อง คัดเลือกผู้ประกอบการเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ ณ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1