24 ส.ค. 2021

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศคัดเลือกการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ ณ อาคารแสดงสินค้า ซอย 1