23 ส.ค. 2022

รับสมัครนักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานสากล ICDL Workforce Basics (เดือนกันยายน 65)

ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) และประเมินสมรรถนะด้วยมาตรฐานสากล ICDL Workforce Basics

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเข้าร่วมได้ที่ ตามรอบที่ศูนย์กำหนดไว้ดังนี้ สมัครได้ 1 รอบ รอบละ 90 คนเท่านั้น นักศึกษาจะต้องไม่เคยสมัครและสอบในรอบเดือนสิงหาคม

เนื้อหาการอบรมครอบคลุมทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่

 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics)
 2. พื้นฐานการเทคโนโลยีออนไลน์ (Online Basics)
 3. การใช้งานโปรแกรม Word (Word Processing Basics)
 4. การใช้งานโปรแกรม Excel (Spreadsheet Basics)
 5. การใช้งานโปรแกรม PowerPoint (Presentation Basics)

จัดการประเมินสมรรถนะด้วยเครื่องระดับสากล ICDL Workforce Basics; Computer & Online Basics และ Application Basics ข้อสอบมี 35 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ผ่านเกณฑ์ที่ 75 เปอร์เซ็น

โดยสำนักวิทยบริการ ฯได้กำหนดการในการจัดสอบ ดังนี้

 1. เปิดรับสมัครนักศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 กันยายน 2565
 2. นักศึกษารอรับ Username และ Password และลิงก์สำหรับการเข้าอบรมผ่านทาง e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
 3. นักศึกษาสามารถเข้าอบรมออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2565 (เกณฑ์การเข้าอบรมนักศึกษาต้องเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาทั้งหมดถึงจะมีสิทธิ์สอบ)
 4. นักศึกษาทดสอบ Assessment test และเข้ารับการสอบจริง ตามวันที่เลือกสมัคร
 5. ในกรณีที่นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับใบประกาศส่งไปที่ e-Mail ที่ลงทะเบียนไว้
 6. การสอบ นักศึกษาจะต้องมาสอบที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติเท่านั้น

📌📌ผู้ผ่านการประเมินจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานโดย ICDL Foundation และได้รับการยกเว้นการสอบ SRU ICT Test ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณธีรวัฒน์ กิจงาม 077913330 หรือกลุ่มไลน์ Open Chat