05 ก.ย. 2022

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติรหัส 62

รายละเอียดการเข้าสอบ

 1. การสอบเป็นการสอบระบบออนไลน์ ด้วยแบบทดสอบระบบกรอบสมรรถนะดิจิทัล Digital Literacy Test วัดความรู้ครอบคลุม 6 ด้าน คือ
  1) การสืบค้นและการใช้งาน 2) การสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  3) เอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต 4) การสอนหรือการเรียนรู้
  5) เครื่องมือและเทคโนโลยี 6) การติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
  นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบได้ที่ URL https://exam.sru.ac.th/course/view.php?id=114
 2. อุปกรณ์ที่นักศึกษาต้องใช้ในการสอบ ประกอบด้วย
  1) อีเมลนักศึกษา ตัวอย่างเมล 6012345678910@student.sru.ac.th
  กรณี ลืมรหัสผ่าน อ่านขั้นตอนการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ http://m.sru.ac.th/
 3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบของตนเองได้ที่ >> ระบบตรวจสอบผลการสอบ SRU ICT Test <<

กำหนดการสอบ ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565 ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ผู้เข้าสอบเลือกสมัครสอบได้ตามวันเวลาดังนี้

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ตุลาคม 65 ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จะประกาศรายชื่อและห้องสอบในวันที่ 3 ตุลาคม 65

นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อติดตามข่าวสาร สอบถามเพิ่มเติม