11 พ.ย. 2022

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนด กิจกรรมเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแก่นักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1-2 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 อบรมรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ นักศึกษาสามารถสมัครอบรม 1 หลักสูตร จะได้ 1 กิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องไม่ซ้ำกับกิจกรรมที่เคยอบรมก่อนหน้า ศูนย์คอมพิวเตอร์จะส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทางอีเมล สงวนสิทธิ์เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมเท่านั้น โดยมีหลักสูตรอบรมดังนี้

วันที่/รูปแบบ การจัดอบรมหลักสูตรเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน
วันพุธที่ 23 พ.ย. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ออนไลน์ ผ่าน WebexCanva Can Present นำเสนอง่าย แบบมืออาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติรวมเทคนิคจัดหน้าทำรายงานอย่างง่ายด้วย MS. Wordนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
วันพุธที่ 7 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติเทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับงานคำนวณอย่างมืออาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
วันพุธที่ 14 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ออนไลน์ ผ่าน Webexการใช้งานคอมพิวเตอร์และการบำรักษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติการใช้งาน Google  Drive และ Google Docs เบื้องต้นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
วันพุธที่ 21 ธ.ค. 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติการสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studioนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 และนักศึกษาอื่นที่สนใจ50
Canva Can Present นำเสนอง่าย แบบมืออาชีพ
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/WHE1jSFZNGQ74dLB7
รวมเทคนิคจัดหน้าทำรายงานอย่างง่ายด้วย MS. Word
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/3D3Q2LFFDjqQWGq67
เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับงานคำนวณอย่างมืออาชีพ
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/hfQLV5gxmNjgDbKBA
การใช้งานคอมพิวเตอร์และการบำรักษา
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/BRLMvzxJhUQb1cQK6
การใช้งาน Google  Drive และ Google Docs เบื้องต้น
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/oW34LNVpN57PKL836
การสร้างรายงานสรุปข้อมูลแบบ Visualization ด้วย Google Data Studio
กรอกข้อมูลสมัคร>> https://forms.gle/dv9SXoBAoZbBT9Vc8
  1. หากจำนวนผู้สมัครอบรมไม่เป็นไปตามเป้า อาจต้องยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม ดังนั้น ก่อนวันจัดอบรม 2 วันขอให้นักศึกษาตรวจสอบอีเมลเพื่อรับทราบข้อมูลยืนยันการจัดอบรมจากศูนย์คอมพิวเตอร์ตามที่นักศึกษาได้แจ้งไว้ในฟอร์มรับสมัครอบรม
  2. หากนักศึกษาเคยอบรมแล้วในหลักสูตรใด ระบบบันทึกกิจกรรมฐาน 3 (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จะไม่สามารถบันทึกกิจกรรมซ้ำได้