30 พ.ย. 2021

สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ขาดกิจกรรมฐาน 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครร่วมกิจกรรมที่นี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะประกาศ