19 Jun 2019

มรส.จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญต้อนรับน้องใหม่

alt

เมื่อวานนี้ (18 มิ.ย.62) เวลา 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

นายศิริมงคล ร่วมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญต้อนรับน้องใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นการผูกข้อมือสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 3,500 คน

เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

กองพัฒนานักศึกษา มรส. ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

{AdmirorGallery}news-evens/01-2019-news/2019-06-encouraging{/AdmirorGallery}