28 Feb 2021

สสอ.มรส.ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “สานฝันคนพันธุ์ใหม่ : โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยงานสื่อสารองค์กร (สสอ.) ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ “สานฝันคนพันธุ์ใหม่ : โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพก่อนสำเร็จ
การศึกษา โดยสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองสู่โลกอาชีพและตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2564

ในโอกาสนี้ ได้พบกับ นายขจรศักดิ์ เกษหญีต ศิษย์เก่า
มรส. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเป็นอดีตนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปัจจุบัน เป็นคุณครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ประจำโรงเรียนศรียาภัยได้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการของ มรส.

นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า โรงเรียนศรียาภัย มีการผลักดันส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศาสตร์ความรู้ความสามารถที่นักเรียนสนใจ และ มรส. เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่ตอบโจทย์ด้านความเป็นครู อีกทั้ง เป็นสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ตั้งใกล้เคียงกับจังหวัดชุมพร
ตามสโลแกนของ มรส. ที่ว่า “เรียนใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย” ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในคณะต่างๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sru.ac.th
:
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร รายงาน
กนกรัตน์ ศรียาภัย /ข่าว
อภิสิทธิ์ รักเขียว นักศึกษาฝึกงาน/ภาพ
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี