22 มี.ค. 2021

มรส. ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11

วันที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเเถลงข่าวการจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 .โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานดังกล่าวร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาครัฐภาคเอกชน เเละมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
.
ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารเเละจัดการทรัพย์สิน ดร.สมปราชญ์ วุฒธิจันทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ผศ.ธาตรี คำแหง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรม ดร. นันทิพา บุษปวรรธนะ ดร.อัญชลี แสงอาวุธ เป็นส่วนหนึ่งของงานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนที่ร่วมทำข่าวในครั้งนี้ .นอกจากนี้ยังมีผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ สาขาจิตรกรรม นักศึกษาสาขาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้เขียนภาพพระบฏปางปรินิพาน ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมกับสำนักศิลปะเเละวัฒนธรรมในการรังสรรค์ภาพนี้ขึ้นมาเเละถูกนำมาเเสดงในงานเเถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อที่จะนำไปจัดงานเเห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ เเลธรรมชาติเขาท่าเพชร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
.
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ รายงาน
ภาพ/ข่าว สำนักข่าวลูกยางนิวส์ นิเทศศาสตร์ SRU