22 Apr 2021

มรส. น้อมนำพระราชดำริ ร.9 จัดทำแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำท่วมซอยพุทธทาส

วันที่ (21 เมษายน 2564) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเรียบร้อยในการดำเนินโครงการแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซอย 1 พุทธทาส ถ.สุราษฎร์-นาสาร โดยได้มีการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาแก้ปัญหาอุทกภัย ตามพระราชดำรัสถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆ โดยมีพระราชกระแสอธิบายว่า “ลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกเปลือก เอาเข้าปากเคี้ยว แล้วนำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อน ลิงจะทำอย่างนี้จนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้ม จากนั้นจะค่อยๆ นำออกมาเคี้ยวและกลืนกินภายหลัง”
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในบริเวณดังกล่าวนี้ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน มักจะได้รับปัญหาปริมาณน้ำฝนท่วมขังสูงพื้นที่ถนน ไม่มีที่ระบาย สร้างความเดือนร้อนและเสียหายแก่ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ มหาวิทยาลัยจึงได้วางแผนแก้ไขปัญหา พร้อมช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับปรุงพื้นที่ ตกแต่งสภาพลำน้ำ และต้นไม้บางส่วนที่เสื่อมโทรมตามสภาพ พร้อมหญ้าที่หนาที่ขึ้นสูงปกคลุมดินส่วนใหญ่ออกไป เพื่อให้น้ำที่ท่วมทะลักสามารถไหลไปตามลำน้ำได้สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ำไหลเร็วยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้งในฤดูร้อน สามารถบรรเทาความเสียหายในอนาคตได้
:
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว/ภาพ
#เพราะเราคือทีมที่ดีที่สุดด้านข่าวสาร
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี