09 มี.ค. 2021

มรส.จัดกิจกรรม“ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.

วันนี้9 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส.” และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค)สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
:
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ โดยได้พยายามส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเช่นนี้มาโดยตลอดมหาวิทยาลัยได้สร้างบรรยากาศชุมชนสองวัฒนธรรม ซึ่งในวันนี้ได้มาจัดที่ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนไทย4ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศเหล่านี้กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ให้กับบุคลากร นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้ร่วมกันทำบุญและสนับสนุนการอนุรักศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่อไป
:
นายสมยส นุ่นจำนงค์ ภาพ
นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ข่าว

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี