21 ต.ค. 2021

“ไข่เค็มอคาเดมี ชวนคนรุ่นใหม่ สื่อสารไอเดียช่วยชุมชน” ใน Facebook Live “คิดดีช่วยชาวบ้าน by KaiKemAcademy x SRUshop”

สสส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสริมไอเดียการตลาดออนไลน์พัฒนาสินค้าชุมชน วันอังคารที่ 26 ตุลาคมนี้ เวลา 19.00 น. ทางเพจ KiddeeiDOL ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน LIVE talk : พลังคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน โดย เชฟอิน ณรงค์ฤทธ์ิ แซ่ขอ เชฟชุมชน #อินกำลังอิน และ เชฟพีท พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สมาชิกทีมไข่เค็มอคาเดมี

#KiddeeiDOL
#สสส #KaiKemAcademy
#KaiKemChallenge #ไข่เค็มช่วยชุมชน
#SRUShop #Surat_UBI #SRUu2t