แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างตัดเสื้อกีฬาสี จำนวน 1,200 ตัว เลขที่ 60/2556
Wednesday, 13 November 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ