ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

(Suratthani Rajabhat University)

272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 077 913333 โทรสาร : 077 913348

อีเมล์ : saraban@sru.ac.th

ช่องทางการสอบถามข้อมูล (Q&A)

สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเดินทางจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี - ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ใช้เวลา 20 นาที (10.7 กม.) ผ่าน ถนน ชนเกษม และ ถนนหมายเลข 4009

 • รถส่วนบุคคล
 • รถแท็กซี่ // ศูนย์แท็กซี่สุราษฎร์ธานี โทร. 080-696-5216
 • รถสองแถว (รถส้ม) ราชภัฏ

เวลาที่ให้บริการโดยประมาณ : 6:00 – 18:00 น.
จุดขึ้นรถ : ตลาดเกษตร 1
ค่าโดยสาร : คนละ 20-25 บาท

 • สถานีรถไฟ นั่งรถบัสสุราษฎร์-พุนพิน ต่อไปลงสุดสายที่ตลาดเกษตร 1 แล้วนั่งรถสองแถว(สีส้ม) ป้าย ม.ราชภัฏ
 • มินิบัสปรับอากาศ พันทิพย์ ให้บริการเส้นทาง สนามบินสุราษฎร์ -ตัวเมือง และจากตัวเมือง
 • สนามบินสุราษฎร์ฯ ราคาตั๋ว 100 บาท/ท่าน ใช้เวลา 45 นาที รถสองแถว ต่อ รถสองแถว (สีส้ม) ป้าย ม.ราชภัฏ 20 นาที
 • สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  • รถบัสบริการสนามบินเข้าตัวเมือง 100 บาท ต่อรถสองแถวสีส้ม “ราชภัฏ” ประมาณ 20-25 บาท
 • ตารางการเดินรถตู้/มินิบัสปรับอากาศ สนามบินสุราษฎร์ธานี – ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ
 • จุดจอดรถ : ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
  ให้บริการโดย บริษัท พันทิพย์ ทราเวล 1970
  โทร.077-272-230, 061-172-7000
  กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร
ออกจากสนามบินสุราษฏร์ธานี ถึงตัวเมืองสุราษฎร์ฯ
08:30 09:15
09:45 10:30
10:45 11:30
13:00 13:45
14:15 15:00
15:15 16:00
19:00 19:45
20:00 20:45