23 Dec 2020

นักวิจัย มรส. ลงพื้นที่บ้านท่าเคย ยกระดับศักยภาพกลุ่มแปรรูปกะปิท่าเคย

ทีมนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ลงพื้นที่กลุ่มกะปิท่าเคย ในการวิเคราะห์ทุนชุมชน

อ่านต่อ

18 Dec 2020

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่นิคม เครื่องแกงปักษ์ใต้

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมวิศวกรสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

18 Nov 2020

มรส.รุกคืบแก้ปัญหาความยากจนเมืองฝนแปดแดดสี่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) โดยคณะกรรมการโครงการแก้ปัญหาความยากจนในชนบท ตามพระราโชบายของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

16 Nov 2020

มรส.ลงพื้นที่เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเกษตรกรบ้านภูริน

วันนี้​(16 พ.ย. 63)​มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยโครงการจัดตั้งกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดยนายอรุณ หนูขาว

อ่านต่อ

22 Aug 2020

มรส.เปิดธนาคารปูม้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมพัฒนาทะเลชุมชน เพิ่มรายได้ชาวประมง อ.ไชยา

วันนี้(22 ส.ค.63) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครับ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

อ่านต่อ