แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เลขที่ 61/2556
Tuesday, 19 November 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ