แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง พร้อมการติดตั้ง ณ อาคารเกษตรศาสตร์ เลขที่ 64/2556
Thursday, 12 December 2013 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ