แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อเครื่องขัดจานสำหรับงานโลหะและเซรามิกส์ จำนวน 1 เครื่อง เลขที่ 2/2557
Thursday, 16 January 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ