แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แบบครึ่งตัว จำนวน 1 ชุด เลขที่ 4/2557
Thursday, 16 January 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ