แสดงข่าวในหมวด ข่าวจัดซื้อจัด/จัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง เลขที่ 7/2557
Monday, 20 January 2014 เขียนโดย :   ฝ่ายพัสดุ